Opinion

Ledaren:
Olli Wikberg kan
i praktiken inte återvända som
livsmedelsmarknadsombudsman

Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg är fortfarande under polisutredning för missbruk av tjänsteställning. Oavsett vad utredningen i sinom tid visar kan man nu se det som klart att Olli Wikberg inte kommer att återvända till aktiv tjänst, trovärdigheten har skadats alltför mycket.

Det var i december som Livsmedelsverket meddelade att man gjort en utredningsbegäran till Helsingforspolisen om livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikbergs agerande i tjänst. Utredningsbegäran gjordes på grund av misstanke om missbruk av tjänsteställning, mera specifikt gällande användningen av statens medel i tjänst, bland annat gällande resor och anskaffningar. Oklarheterna gällande resor och anskaffningar berör enbart Olli Wikberg och inte annan personal på livsmedelsombudsmannens byrå har man meddelat från Livsmedelsverket.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen är i sin verksamhet en självständig och oberoende myndighet till vars uppgifter hör rådgivning och övervakning. Under sin verksamma tid har ändå Olli Wikberg kritiserats för att han inte tar till hårdare metoder mot till exempel sådana som bryter mot god handelssed i livsmedelskedjan. Livsmedelsmarknadsombudsmannen hör till Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Statsrådet utnämner på jord- och skogsbruksministeriets förslag livsmedelsmarknadsombudsmannen för maximalt fem år åt gången. Olli Wikbergs mandatperiod tar hur som helst slut nu i september, den inleddes i september 2019. Olli Wikberg var vår första livsmedelsmarknadsombudsman, livsmedelsmarknadsombudsmannen som sådan lanserades av Juha Sipiläs regering.

Men oavsett hur det går i den pågående polisutredningen så är det redan i praktiken klart att Olli Wikberg inte kommer att kunna återvända för att aktivt jobba som livsmedelsmarknadsombudsman. Förtroendekapitalet är förbrukat och trovärdigheten har skadats. Så pass frapperande och många är de aktuella oklarheterna. Det är svårt att inte se ett återkommande mönster. Lägg där till att nästan alla av livsmedelskedjans parter, eventuellt undantaget ett par av handelns representanter, redan en längre tid varit missnöjda med hans insats. Och i första hand kanske med bristen på insatser. Till en sådan sits är det svårt att återvända för att trovärdigt kunna göra ett gott jobb, ett jobb som väldigt långt baserar sig på just förtroende. Olli Wikberg vikarieras nu av Ismo Tuominen. 

I september tar Olli Wikbergs mandatperiod på fem år som sagt slut och nu återstår det att se vem som väljs till hans efterträdare. Vi hoppas på någon som tar sitt arbete på allvar, någon som effektivt använder sig av alla de till buds stående verktyg som redan den ikraftvarande livsmedelsmarknadslagen erbjuder och någon som också effektivt kan använda sig av offentligheten i sitt uppdrag. Uppfyller den nya livsmedelsmarknadsombudsmannen de här tre punkterna ens någorlunda så torde primärproducenterna, som den svagaste länken i livsmedelskedjan, ha fem betydligt bättre år framför sig än vad man har bakom sig inom det aktuella området.

Livsmedelsmarknadslagen revideras som bäst. Det är tänkt att lagförslaget ska behandlas av riksdagen på hösten och träda i kraft från och med årsskiftet. Här finns också kopplingar till UTP-direktivet (Unfair Trade Practices) på EU-nivå.