Opinion

Ledaren:
Ett högt pris för en järnväg
som ger ganska liten nytta

Planeringen av järnvägssträckningen från Helsingfors-Vanda flygplats via Borgå till Kouvola, Östbanan, går vidare. En förutsättning för att Östbanan alls ska bli av är att den nya järnvägssträckningen till Helsingfors-Vanda flygplats, Flygbanan, byggs först.

På måndag kväll presenterades planerna i Andersböle i Borgå, en av många byar i östra Nyland som berörs av Östbanan. Östbanan möter stort motstånd i åtminstone Sibbo, Borgå, Lovisa och Lappträsk. Kommuninvånarna där upplever att det enbart är Borgå centrum som gynnas av järnvägen.

Och så är det förstås i det hänseendet att det enbart är Borgå centrum som planeras få en station, men det är klart att hela Borgå skulle få ett lyft i sin tillväxt, såväl för befolkning som för näringsliv, och att det skulle synas som ringar på vattnet också i övriga kringliggande kommuner. En relativt snabb tågförbindelse till huvudstaden och landets internationella flygplats kommer att ha den effekten, frågan är ändå hur stor den effekten är.

Men priset för en järnvägssträckning är hur som helst rätt högt. Det är en helt ny sträckning vilket betyder att den ska dras i orörd natur, genom skog, över odlingsmark och i någon mån också där det finns bebyggelse och bostadshus för tillfället.

Planeringen försöker förstås beakta existerande bebyggelse så gott det går, men i alla fall är det helt enkelt inte möjligt och så kan man fråga sig om det är så mycket bättre att istället få en järnväg som susar förbi precis vid husknuten. Åkrar och vägar till åkrar kommer att skäras av och enorma mängder med produktiv skogsmark kommer att hamna under järnvägen. Ur ett markägarperspektiv är ersättningsfrågan givetvis central här.

Den nationalekonomiska nyttan av den kommande järnvägen kan ifrågasättas. Tågresorna från Helsingfors till Kouvola och därifrån vidare skulle förkortas men speciellt mycket handlar det inte om. Prislappen beräknas ligga på någonstans mellan 1,6 och 3 miljarder euro.

Samtidigt vet vi att östra Finland som helhet skulle behöva draghjälp just nu, det är avfolkningsbygd sedan länge och den delen av landet har det speciellt svårt i och med att den ryska turismen och de ryska investeringarna är bortblåsta på grund av den nya världsordning som uppstått efter Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Spåret som byggs skulle i och för sig vara ett modernt järnvägsspår med dagens teknik, säkerhetskrav och utvecklingsmöjligheter. Och sådana behövs i morgondagens Finland för en förhållandevis stor andel av våra befintliga järnvägsspår är gamla och där kan tågen till exempel inte köra i högre hastigheter.

Priset för Östbanan känns onekligen högt och allra högst är det för den som det drabbar på ett konkret plan. För den vars odlingsmark och skog eller gårdsplan och bostadshus hamnar under järnvägen.

Planeringen av Östbanan går vidare, preliminärt ska den byggas under 2030-talet, och tyvärr belastar de planeringsreserveringar som finns mark- och fastighetsägarna redan nu. Den typens reserveringar tenderar också att hänga med i planerna på olika nivåer länge, trots att Östbanan inte skulle bli av.