Slc Fullm 8
Fr.v. SLC:s ombudsman Christoffer Ingo, verksamhetsledare Jonas Laxåback, styrelseordförande Mats Nylund och stående fullmäktigeordförande Kristian Westerholm.
SLC

Laxåback:
”Just nu råder momentum för att
bilda producentorganisationer”

Företagarinkomsten bland lantbrukare har under det senaste årtiondet minskat från 1 miljard euro till 500-600 miljoner euro. SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback är entydig, just nu råder momentum för att bilda producentorganisationer.

– Det borde absolut bildas flera producentorganisationer i primärledet just nu. Det gäller alla branscher, men främst kunde det passa växtodling, lamm och eko. De som kommer närmast är VYR och PAYR, säger Laxåback.

Vår livsmedelsexport har potential att öka, men det är ändå någonting som kräver långsiktigt arbete och engagemang.

– Livsmedelsexporten kunde definitivt öka och vissa lovande trevare har exempelvis gjorts med svinkött till Kina, trots att coronapandemin satte stopp för just det.

Slc Fullm 1
I främre raden fr.v. Ingrid Träskman, Ola Sandberg, Tomas Långgård och Niclas Sjöskog.

Strängare krav borde ställas på offentlig upphandling

Krav på ursprung och produktionssätt bör även finnas i kraven som ställs via offentlig upphandling. Det bör vara möjligt att se över gjorda avtal och indexbinda priser.

– Indexbindning kunde vara ett sätt att hantera skenande kostnader, säger Laxåback.

ÖSP:s ordförande Tomas Långgård inflikar.

– I varje fall i den offentliga upphandlingen borde samma krav ställas på de livsmedel som köps in som ställs på inhemska livsmedel, säger han.

Laxåback fortsätter med sätt att hantera kostnadskrisen.

– Vi bör bli bättre på att använda sidoströmmar till energi och gödsling. Möjligheter finns.

Han konstaterar också att ägoregleringar görs i liten utsträckning på SLC:s område.

Med avstamp i den parlamentariska arbetsgruppens rapport (MAKA) konstaterar Laxåback att strategier för nationell gödsel-, energi- och proteintillgång behövs. Likaså behövs en långsiktig, gemensam målbild för den finländska livsmedelsproduktionen.

– Efter att en sådan kartläggning är gjord kan man vidta åtgärder för att trygga de framtida förutsättningarna för inhemsk livsmedelsproduktion, säger Laxåback.

Slc Fullm 4
Steven Frostdahl från Svenska Österbottens Pälsodlareförening SÖP och Fifur. Frostdahl var besviken över hur pälsfarmarna behandlades ifråga om jordbrukets investeringsstöd.

Finlands CAP-plan revideras

En första revidering av Finlands CAP-plan är under arbete.

– De produktionskopplade som finns är bra, men de kunde vara flera. Vi upplever att det finns ett behov av mera riktade åtgärder, säger Jonas Laxåback.

För miljöstödets del finns en del åtgärder på jordbruksskiftesnivå och inom LFA upplever man i varje fall inte för tillfället att det skulle finnas några förändringsbehov. Det sker också mindre förändringar i investeringsstöden.

– JSM ändrade sitt förslag gällande investeringsstöd för dränering och nu är det enligt löpmeter, inte en summa per hektar.

Förhöjning av bidragsprocenten på AB-området för nötinvesteringar är också med ”i röret”. Stödet till djurens välbefinnande är aktuellt i och med att lagen om djurens välfärd träder i kraft.

– Vissa åtgärder för den enmagade sektorn måste ses över (smärtlindring, bedövning) kvigorna och även stödnivåerna (åtgärder för mjölkkor och får).

ÖSP-ordförande Tomas Långgård hade en fråga till Jonas Laxåback efter översikten, en fråga som gällde stödet för husdjurens välbefinnande.

– Kompenseringen för de långa svansarna, var finns den? De kostar 15 euro per styck och vi får 5 euro i stöd för dem, säger Långgård.

– Vi är medvetna om situationen och försöker jobba för det här, tyvärr har JSM inte prioriterat det så högt som man kunde önska, svarar Laxåback.

Slc Fullm 6
Nya stadgar. Det är över 30 år sedan SLC:s fullmäktige röstat senaste gång. Omröstningen gällde en detalj i SLC:s stadgeförändring; vem som ska välja verksamhetsledare, styrelsen eller fullmäktige. Med rösterna 11-8 (och 1 blank) gick man in för att styrelsen ska göra det och därmed blev det en förändring. Rösterna räknades av Christer Finne och Lars-Johan Mattsson.