Hauho
Lantmännen Agros produktchef för spannmålshandel Ilkka Pekkala och försäljningsdirektören Antti Korpinen vid försöksrutorna.
Jordbruk Tema

Lantmännen lanserar nya modeller för spannmålshandel

Lantmännen Agro förnyar sitt sätt att idka spannmålshandel och lanserar ett antal olika prissättningsmodeller. De olika modellerna ska ge nya verktyg åt odlarna. AktivTermin, där man fastställer priset först efter leverans, är den största nyheten.

Lantmännen Agro förnyar sitt sätt att idka spannmålshandel. De nya prissättningsmodellerna tas i bruk från och med 15.8. Tanken är att odlarna ska få tillgång till nya verktyg för prissäkring och för att hantera marknaden.

– Vi tror att det finns efterfrågan på sådana här verktyg. Såväl odlarna som köpmännen har låtit oss förstå att de vill ha nya modeller och möjligheter för spannmålshandel, säger Ilkka Pekkala, produktchef för spannmålshandel vid Lantmännen Agro.

Sex olika möjligheter

Prissättningsmodellerna är sex till antalet och kan delas upp i två kategorier. De där man säljer spannmålen nu och levererar genast samt de där man säljer nu och levererar senare.

Bland de där man säljer nu och levererar genast finns ”Dagspris”, där man helt enkelt levererar till dagens pris enligt Lantmännen Agros officiella prisnotering och ”GenastTermin”, där man fastställer priset på kort sikt genom att slå fast det direkt, men levererar inom en månad.

Den största nyheten bland modellerna är ”AktivTermin” – en modell för den som aktivt vill följa med marknaden – där man först levererar (vid leverans betalas 100 euro/ton) och sedan kan odlaren när som helst under året fram till 31.3 slå fast det slutliga priset enligt Lantmännen Agros officiella prisnotering.

Priserna kommer att finnas tillgängliga på webben, med inloggning, och kontraktsodlare får inloggningsuppgifter. Om inte odlaren slår fast priset tidigare gör Lantmännen Agro det till dagspriset på kontraktets avslutningsdag. För tydlighetens skull bör sägas att det här kontraktet (spannmålen) inte kan köpas tillbaka.

– Den här modellen är den som medför största förändringar jämfört med traditionell spannmålshandel. En modell som bör intressera den som aktivt följer med marknaden, säger Pekkala.

Lantmännen Agro har en viss debitering beroende på under vilken period av året man slår fast priset, i augusti-september är det tre euro per ton, i oktober-december sex euro per ton och i januari-mars nio euro/ton (moms 0 procent).

Inte alla ägg i samma korg

Bland de modeller där man säljer nu men levererar senare, finns ”Termin”, ”Prisrör” och ”Lagringsavtal”.

”Termin” är ett slags systeravtal med ”GenastTermin” och skillnaden är att vid ”Termin” sker leveransen vid en senare tidpunkt.

Vid ”prisrör” ändras inte priset så länge det är +/-10 euro från marknadspriset. Till exempel vid ett ”prisrör” på 170 euro per ton så förändras inte priset så länge det rör sig i intervallet 160-180 euro per ton.

Marknadspriset är Lantmännen Agros officiella prisnotering vid leveransdagen. Utöver det här finns dessutom ett ”Lagringsavtal” där man kan lagra spannmål i Lantmännen Agros regi, bland annat med villkoret att den lagrade spannmålen sedan säljs åt dem.

Pekkala uppmanar odlarna att använda sig av de nya modellerna och att testa på den som verkar intressant. Också i det här sammanhanget gäller det att inte sätta alla ägg i samma korg.

– Under inga omständigheter ska man sätta hela skörden på ett kort. Här kan man till exempel börja med ett lastbilslass, ungefär 15 ton. Odlarna kommer också att märka att olika modeller är mer och mindre användbara för dem i olika marknadslägen, säger han.