Aleksis Kyro
Aleksis Kyrö, lantbrukare i Orimattila och ordförande för MTK-Uusimaa, tilldelades lantbruksjournalisterna MATO:s pris Tiedonjyvä 2021 för sitt engagemang i samhällsdebatten.
Landsbygdsnäringar

Lantbruksjournalisternas pris till Aleksis Kyrö

De finländska lantbruksjournalisternas pris ”Tiedonjyvä 2021” gick till lantbrukaren Aleksis Kyrö från Orimattila, ordförande för MTK-Uusimaa.

Lantbruksjournalisterna MATO:s pris ”Tiedonjyvä 2021” gick till MTK-Uusimaas ordförande Aleksis Kyrö, lantbrukare i Orimattila. Som motivering till utnämningen nämner man att Kyrö tar aktivt del i samhällsdebatten och även uppmanar andra att diskutera.

-    För oss journalister är den fria debatten otroligt viktig och utan den skulle inte vi kunna göra vårt arbete ordentligt, säger MATO:s ordförande Micke Godtfredsen då han överräckte priset till Kyrö.

Vidare framhöll Godtfredsen att Kyrö på ett föredömligt visat att fördomsfri diskussion i en organisation, i det här fallet MTK, inte är till skada för organisationen, utan tvärtom till nytta.

Diversifierad lantbruksverksamhet

Aleksis Kyrö var tacksam över priset.

-    Jag är överväldigad och glad. Visst njuter jag av att diskutera jordbruk men också andra frågor med människor. Förhoppningsvis gör det någon nytta, säger han.

Kyrö är alltså lantbruksföretagare i Orimattila. Hemgården driver Kyrö i lantbrukssammanslutning tillsammans med sin syster Siiri Kyrö. På hemgården har man stall, manege och bedriver träningsverksamhet för ung- och tävlingshästar. På hemgården, som är i konventionell odling, odlar man också hö för hästverksamheten där. På en granngård, som Aleksis Kyrö driver, odlar han ekologiska grönsaker.