Brodd Ah
Aprilvädret har varit svalt för årstiden och vi har fått snö ännu i slutet av april. Åkrarna är våta och odlarna väntar på varmare väder för att åkrarna ska torka upp. FOTO: SLC/Antonia Husberg
Jordbruk

Kyla och väta fördröjer
vårbrukspremiären

I största delen av landet väntar man ännu på att få komma ut på åkern efter den långa vintern. Regn och kyla med ymniga snöfall har fördröjt upptorkningen av åkrarna. Inledningen av vårsådden är fem till tio dagar senare än normalt, uppger ProAgria i årets första växtodlingsrapport.

Om vädret är varmt och vackert inleds vårbruket i södra Finland under denna vecka och full fart torde uppnås kring Mors dag. I norra Finland ligger snön ännu djup, så det dröjer innan det är aktuellt med sådd.

Övergödsling av vallar och höstsådda grödor har utförts, men i det stora hela låter vårbruket ännu vänta på sig. Aprilvädret har varit svalt för årstiden och vi har fått snö ännu i slutet av april. Åkrarna är våta och odlarna väntar på varmare väder för att åkrarna ska torka upp.

Vårsådden försenas dag för dag på grund av svalt och ostadigt väder. Det råder ännu ingen panik, men förhoppningen är att vårbruket ska klaras av på ett effektivt sätt inom maj månad.

Den inhemska skörden inleds med jordgubbar från växthus, vilka torde mogna till Mors dag. Produktionen i växthus och tunnlar har ökat märkbart i Finland och det tryggar den tidiga skörden.

Frilandsproduktionen lider däremot av det kylslagna vädret och skördeperioden torde vara en eller ett par veckor försenad. Tidig potatis sattes i Egentliga Finlands skärgårdsområden redan kring påsk och det finns förhoppningar om att få inhemsk nypotatis till examensveckoslutet. Det kalla vädret har dock försenat utvecklingen, så utbudet kommer antagligen att vara litet.

Höstsäden har i huvudsak övervintrat väl

Höstsäden låg länge under ett tjockt snötäcke, vilket skyddade bestånden från hård köld. Det oaktat rapporteras utvintring av råg i Österbotten och Södra Österbotten, där en tredjedel av rågen ser svag ut. I övriga delar av landet ser det bättre ut.

Höstvetets övervintring har lyckats bättre och utvintring har observerats på 10-20 procent av höstvetebestånden. Kumminet har i huvudsak övervintrat bra. Höstoljeväxterna har klarat vintern ovanligt bra och utvintring noteras på endast 20-30 procent av höstoljeväxtarealen.

I de allra sydligaste delarna av landet har dock höstoljeväxterna övervintrat riktigt dåligt och största delen har gått ut helt och hållet under vintern.

Vallarna har klarat vintern bra. Övergödslingen av höstsådda grödor inleddes efter kalla nätter i april, men övergödslingen är ännu på hälft.

Havrearealen stigande

Förändringarna i odlingsarealer är förvånansvärt små även om producentpriserna är avsevärt lägre än för ett år sedan. Havren verkar öka i popularitet.

Arealen för sockerbeta och kummin är också ökande. För dessa växter har producentpriserna varit stigande, vilket har ökat odlingsintresset.

Stigande kostnader för produktionsinsatserna och lägre producentpriser har lett till att andelen naturvårdsåkrar och jordförbättringsgrödor kommer att öka. Det är sannolikt att de svagaste skiftena reserveras för naturvårdsbruk etcetera, medan produktionsinsatserna riktas till gårdarnas bästa åkrar, vilket är vettigt ur många aspekter.

På de sämsta skiftena är odlingsrisken stor, särskilt om vädret är utmanande.

Jordgubbarna bildar redan kart i växthusen

Efter den långa och kalla våren har vårbruket småningom inletts på trädgårdsodlingarna i södra och västra Finland. Den effektiva värmesumman har ökat mycket långsamt i år, men den varma perioden har främjat tillväxten.

De första jordgubbarna planterades i växthus i västra Finland redan i medlet av februari och de bildar redan kart. Plantering av jordgubbe i tunnlar pågår i hela landet i normal tidtabell.

Det kalla och mulna vädret under april ledde till att det inte fanns jordgubbar till Första maj, men till Mors dag torde det finnas utbud av inhemska jordgubbar. På friland har arbetena bara börjat.

Potatis och lök har planterats i växthus i västra Finland. Endast mycket små arealer av tidiga grönsaker har planterats under duk på friland.

De första ärterna såddes i södra och västra Finland för tre veckor sedan och odlarna har varit tvungna att vidta åtgärder för att skydda dem mot kölden.

Primörpremiären försenas

Vårbruket fördröjs av kyligt väder, men även av att stora arealer inte plöjdes i höstas. Då vädret nu blivit varmare, inleddes sådd och plantering av tidiga grönsaker, så som ärtor, kål, morot, lök och sallat från första maj.

Detta kan leda till tillfälligt överutbud av tidiga grönsaker. Planteringen av grönsaker för skörd senare under året pågår ännu under flera veckors tid.

För närvarande uppskattas skörden av tidiga grönsaker inledas 1-2 veckor senare än normalt.

Skörden av växthusgrönsaker så som tomat, paprika och gurka är i gång och skördevolymerna ökar betydligt under maj månad. Det mulna vädret har dock fördröjt utvecklingen även i växthusen.