Skogsbruk Marknad

Kuutio.fi sprängde gränsen på tio miljoner kubikmeter virke

Den digitala virkeshandelsplatsen Kuutio.fi växer med fart. I september begärdes anbud för mer än tio miljoner kubikmeter virke. Över 15.000 skogsägare har konkurrensutsatt sina virkesförsäljningsobjekt i Kuutio, som öppnades sommaren 2017. Mer än en tredjedel av de som använder tjänsten är nya skogsägare.

I Kuutio kan skogsägaren konkurrensutsätta sina virkesförsäljningsobjekt med en skogsfackmans hjälp eller själv begära anbud direkt av virkesköpare. Största delen av skogsvårdsföreningarna och över 95 procent av den virkesmängd som köps i Finland nås genom Kuutio.

De senaste månaderna har det relativa antalet begäran om anbud som gjorts i Kuutio motsvarat mer än en tredjedel av virkesaffärerna i privatskogarna.

– Jag är förvånad över hur lätt det är att använda Kuutio. Det var hur lätt som helst att begära anbud och de första anbuden kom snabbt. Jag ska utan vidare fortsätta använda Kuutio, säger skogsägare Tuomas Kahilaniemi som med sin anbudsbegäran gjorde att tio miljoners gränsen sprängdes.

Virkesaffärer är en betydande inkomstkälla för finländare. Virkesförsäljningsinkomsterna från skogarna uppgick i fjol till 2,2 miljarder euro. Av den summan var de enskilda skogsägarnas andel 86 procent.

I Kuutio har skogsägarna till sitt förfogande Skogscentralens skogsdata med rekommendationer för skogliga åtgärder eller en egen digital skogsbruksplan samt Naturresursinstitutets virkesprisstatistik som är färsk och täckande.

– I Finland har vi världens bästa skogsdata och världens mest täckande virkeshandelsstatistik. De är till hjälp när skogsägaren ska fatta beslut och det är lätt att göra virkesaffärer i Kuutio, säger Aku Mäkelä som är vd för Suomen Puukauppa Oy som står bakom Kuutio.

Enligt Kuutios enkät riktad till skogsägare är speciellt den yngre skogsägargenerationen intresserad av digitala tjänster och konkurrensutsättning av virkesförsäljningsobjekt. Majoriteten av skogsägarna anser att möjligheten till konkurrensutsättning är viktig och 89 procent av skogsägare under 60 år anser att det behövs en obunden digital marknadsplats.

Kuutio utvecklas hela tiden genom att man lyssnar på användarna och deras önskemål. I september togs den färskaste versionen i bruk och i den har kontakten mellan skogsägare och skogsfackmän förbättrats.

Kuutio har också utvidgat samarbetet med intressentgrupper och nu kan skogsägare enkelt betala den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen som en del av virkesaffären. Kuutio kontrollerar även i fortsättningen automatiskt för skogsägarens del om skogsfastigheten omfattas av PEFC:s gruppcertifiering.