Slc Fullm 3
Antti Kurvinen talade om sitt årslånga värv som jord- och skogsbruksminister men öppnade också upp aktuella frågor som stödutbetalningstidtabellen.
SLC

Kurvinen på fullmäktigemötet:
”Vi behöver mera
yes we can-attityd!”

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen besökte SLC:s fullmäktigemöte i Vanda.

Antti Kurvinen, riksdagsledamot från Sydösterbotten, sammanfattade sin tid som jord- och skogsbruksminister.

– När jag började min ettåriga bana så såg man redan stationen i horisonten, därför valde jag att fokusera på tre huvudpunkter och de är skogsbruk, att höja uppskattningen för inhemsk mat och att jordbruk inte är ett problem, säger han.

Gällande skogsbruket väljer han att ta upp avskogningsförordningen.

– Avskogningsförordningen kan innebära problem för jord- och skogsbrukare i och med att en byggnad för jordbruk kan göra att all mjölk och kött blir oanvändbart och det skulle ju vara katastrofalt. Vi måste göra allt för att förhindra detta, säger han.

Kurvinen går vidare till ett annat ämne, inhemsk livsmedelsproduktion.

– När det gäller livsmedelspolitiken så har vi haft på bordet livsmedelsmarknadslagen, lagen om el- och gödselstöd samt lagen om djurens välfärd, ett otroligt långt projekt som tog omkring 12 år att få i land, säger han.

Kurvinen berör också sin sista huvudpunkt, att jordbruk inte är ett problem.

– Vi behöver göra mera och vi behöver helt enkelt en ”yes we can”-attityd, säger han.

Stödutbetalningstidtabellen har förändrats tack vare Kurvinens insatser.

– 140 miljoner mera på 2023 års sida än på 2024 års sida. Det är 100 miljoner i miljöersättning och 38 miljoner i ersättning för ekologisk odling, konstaterar han.

Blandade frågor till ministern

Jussi Murto-Koivisto, mjölkproducent i Pjelax i Närpes, tackade Kurvinen för den tidigarelagda stödutbetalningstidtabellen och fortsatte sedan med en fråga.

– Räntestödslånsprocenten har sjunkit, vad kan du göra åt det här?

– Alltid när en ny CAP-period börjar så är det förändringar och det här med den här procenten är beklagligt, räntestödslån har en viktig funktion för primärproducenterna, men vi ska se om någonting går att göra, säger Kurvinen.

Johanna Nyman frågade om man kan göra någonting för att hantera de fågelproblem som finns inom jordbruket, till exempel på Söderfjärden. Kurvinen har också besökt Söderfjärden flera gånger.

– Olika fåglar är ett bekymmer för jordbruket på många ställen och vi borde hitta bättre sätt att hantera dem. Söderfjärden är en speciell plats och förstås särskilt utsatt, säger Kurvinen.

Mikael Östergård frågade minister Kurvinen om det inte går att tidigarelägga stödutbetalningarna ytterligare.

– Det är många olika saker som hänger ihop och jag tror inte att vi kan göra någonting mera i sig åt utbetalningstidtabellen, men jag vet att det är många som kommer att få det ännu tuffare ekonomiskt i höst. Kanske kunde man hitta andra lösningar, eventuellt gårdsbrukets utvecklingsfond Makera, säger Kurvinen.

Jesse Mårtenson frågade om ministern vet någonting nytt om avskogningsparagrafen.

– Jo, vi måste hitta en nationell tolkning som fungerar och som gör att vi kan gå vidare. Det är ju hopplöst, några träd som man fäller för att bygga en ladugård. Finland blev tyvärr ensam i slutskedet i EU-sammanhang och nötkött kom också med helt i slutet som en av branscherna som berörs, säger Kurvinen.

Avslutningsvis tackade SLC-ordföranden Mats Nylund jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen för besöket och hans tid som minister.