Sft1
Relaskopen i högsta hugg.
Skogsbruk Livet på landet

Kulet höstlandskap och
god stämning omgav
skogsfärdighetstävlingen

Det var i gråkallt duggregn som tävlingsdeltagarna gav sig ut i ett inte desto mindre vackert höstlandskap för att på större eller mindre allvar mäta sina skogsfärdigheter.

Tävlingen, som hölls i Fagervik, arrangerades av Skogsreviret och Finlands skogscentral för Sydkustens skogsägare.

Evenemanget inleddes med morgonmål och välkomstord av gårdsägare och skogsrevirets styrelseordförande Otto von Frenckell. Efter att skogsrevirets Henrik Holmberg redogjort för tävlingen regler försvann deltagarna så småningom lagvis in bland de rödgula träden.

Under 1.200-meters rutten genom skogen prövades tävlingsdeltagarnas färdigheter på olika sätt. Relaskopen höjdes och sänktes mellan fokuserade blickar, antecknande och rådfrågande kommentarer.

Sft2
Hur gamla är träden?

Vad kan beståndets virkesvolym tänkas vara? Stamantal och ståndort? Ålder och medeldiameter? Det enskilda trädets höjd och volym?

I tävlingen ingick också stämpling enligt de nya PEFC-kriterierna, uppskattning av en ytas areal, och till slut skulle även fyra djurarter identifieras korrekt.

Väl i mål försågs varje tävlande med grillkorv och valfri dryck som avnjöts i glada tecken. Under eftermiddagens hölls även en rundvandring varefter dagens avslutades med middag och prisutdelning.

Ole Björklöf från Västra Nyland blev Sydkustens vinnare och tilldelades vandringspriset.

Sft3
Under eftermiddagen öppnades molntäcket över Fagervik.