Krisstod1
En del företagare inom primärnäringarna har drabbats hårt av restriktionerna som Coronaviruset har medfört. En av dem är Sören Lawast, potatisodlare och styrelseordförande för JEPO. Han välkomnar ett understöd som nu kan ansökas av företagare inom primärnäringarna, men han är kritisk till att stödet är högst 10.000 euro.
Jordbruk

Krisstödet välkommet
– men borde vara större

Att staten har fattat beslut om ett understöd till företag inom primärnäringarna som drabbats hårt av Covid-19 är positivt. Men att stödsumman sänktes till högst 10.000 euro är beklagligt, säger SLC:s ordförande Mats Nylund och potatisodlaren Sören Lawast.

När regeringen utlyste undantagsförhållanden för över två månader sedan drabbades många företagare ekonomiskt hårt. Inte minst för företag som har aktörer inom HoReCa-branschen som största kunder försvann en stor del av marknaden över en natt.

– För JEPO sjönk produktionen av förädlade potatisprodukter med nästan femtio procent över en natt. Varje dag som produktionen inte är i full gång förlorar företaget och odlarna pengar. Själv räknar jag med att jag har förlorat cirka 20.000 euro sedan undantagsförhållanden infördes, säger Sören Lawast, styrelseordförande för JEPO och en bolagets av drygt sextio kontraktsodlare.

”Inte tillräckligt”

Han och de övriga kontraktsodlarna inom JEPO hör till en grupp företagare som nu kan ansöka om ett understöd av staten. Det var förra veckan som regeringen fattade beslut om ett temporärt understöd till bland annat mikroföretag inom primär jordbruksproduktion vars ekonomiska situation har försämrats betydligt på grund av covid-19-epidemin efter den 31 december 2019.

När förordningen var på utlåtanderunda var understödets belopp minst 5.000 euro och högst 20.000 euro. Men när beslutet togs hade maximibeloppet halverats till högst 10.000 euro.

– Det är bra att regeringen beslutat om ett stöd för företagare inom primärnäringarna som drabbats av de begränsningar som coronaviruset orsakat. Men det tog förvånansvärt länge och jag tycker det borde ha kommit tidigare.

– Jag förstår att läget är svårt och att många ska ersättas, men stödnivån hade definitivt fått vara kvar på högst 20.000 euro. Halva den summan räcker ingenstans för många, menar Lawast.

Krisstod2
SLC:s ordförande Mats Nylund är glad över att det nu finns ett understöd som jordbrukare som drabbats ekonomiskt av coronaviruskrisen kan ansöka om. Men SLC hade gärna sett att det högsta stödbeloppet hade varit högre än 10.000 euro.

SLC yrkade på högre stöd

SLC:s ordförande Mats Nylund håller med. SLC var en av organisationerna som gav utlåtande till förordningen och den plötsliga sänkningen av understödet kom som en otrevlig överraskning för honom.

– Det är bra att det nu finns ett stöd som riktas till företag inom primärproduktionen, men jag är kritisk till att nivån gick ner jämfört med utlåtanderundan. I vårt utlåtande yrkade SLC på att den högsta ersättningsnivån hade varit ännu högre än 20.000 euro, säger Nylund.

Enligt förordningen är understödsbeloppet högst 80 procent av de utgifter som bedöms nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet. Understödet är ett allmänt understöd för en tidsperiod på högst sex månader som börjar tidigast 16 mars 2020.

– Det finns ingen risk att de som inte drabbats ekonomiskt av covid-19-epidemin får del av det här stödet som det som utbetalades inom Business Finland. EU tillåter för övrigt ett övre stödtak på upp till 100.000 euro, konstaterar Nylund.

Han utgår också från att understödet justeras uppåt senare.

– Trots att jag förstår att regeringen nu måste vara noggrann med penninghanteringen har vi i vårt utlåtande yrkat på ett högre understöd. Jag hoppas och utgår från att understödet höjs.

Drabbade måste få ersättning

Nylund tolkar texten i förordningen så att producenter som exempelvis odlarna inom JEPO kan ansöka om stödet och har rätt till det.

– På basen av vad jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och regeringen har sagt så ska landsbygdsföretagare som direkt har drabbats av statliga åtgärder kunna ansöka om understödet. Många har direkt hamnat i en sämre situation och därför måste också de få ersättning. Det har SLC understrukit hela tiden.

Vid JEPO har man under coronaviruskrisen tagit hjälp av andra packerier som satsar på matpotatis, vilket har underlättat en aning. Efterfrågan på matpotatis har varit god, men i längden är det inte tillräckligt.

– Konsumenterna har kokat mera hemma och trots att JEPO sökt nya kanaler handlar det ändå om stora summor som dagligen förloras när restaurangbranschen är stängd. Nu börjar det förhoppningsvis rulla på i och med att restriktionerna underlättas, men det kommer troligen ta tid.

– Vi har inte råd att hålla landet så här stängt länge till och vi är redan på gränsen, säger Lawast.