Skogsbruk

Konestiftelsen beviljade
200.000 euro för
Elokapinas ”skogsuppror”

Konestiftelsen delar i augusti ut totalt 2,8 miljoner euro i finansiering för olika skogsrelaterade projekt. Av denna summa har 200 000 euro beviljat åt aktiviströrelsen Elokapina för ett ”skogsuppror”.

På sin webbplats beskriver Elokapina stödet som ett ”historiskt modigt initiativ”. Rörelsen ser sig som en spjutspets inom den gröna aktivismen gällande ”klimatkrisen och naturförlust” och kämpar exempelvis för att göra livsmedelsproduktionen växtbaserad. I samband med mottagandet av stödet meddelar Elokapina att skogen står näst på agendan.

För detta ändamål har Elokapina utlyst ett skogsuppror som går ut på att ordna konstuppvisningar, protester och diskussionstillfällen. Upproret strävar efter att bland annat sätta stop för kalhyggen, skydda 30 procent av landets areal och förbjuda byggande på skogsmark.

Samhällsstörande metoder

Elokapina har väckt kontrovers över åren främst för sina samhällsstörande metoder. Senast i maj blockerade rörelsen all frakttrafik till UPM:s fabrik i Kouvola.

En trafikblockad i Helsingfors 2020 väckte stora rubriker och då kritiserade även polisen för att under demonstrationens gång ha bemött aktivisterna med pepparsprej efter att de vägrat förflytta sig.

Moderrörelsen Extinction Rebellion grundades 2018 i Storbritannien och har där anklagats för bland annat politisk extremism. I Finland har samlingspartisten och juristen Otto Meri föreslagit att Elokapina borde förbjudas som lagstridig.

På sin webbsida förbinder sig dock Elokapina att använda den nyvunna finansieringen ”inom ramarna för Finlands lag och projektplanen”.

Konestiftelsen meddelar att 20 av 89 inkomna finansieringsansökningar beviljades.