Kolumn Fredriksson Webben
Tage Fredriksson, branschchef, Bioenergi rf.
Tema

Kommentaren:
Het efterfråga på skogsbränsle
- men nästa vinter kan
bli knepigare

Energimarknaden och priserna för värme, el och drivmedel har fortsatt att oroa oss vanliga konsumenter, servicesektorn, jordbrukare och speciellt växthusodlare, inte att förglömma vissa industrigrenar.

Den ryska importen av allt bränsle och ved har avstannat. Politikerna fick under vintern ett nytt intresse för torven, som redan av den största producenten utdömts. Beslutet återtogs och samtidigt började Försörjningberedskapscentralen handla upp torv omfattande 2 TWh, vilket inte är speciellt mycket.

Viktigast är dock att företag som fick tag på arbetskraft och hade torvtäkter i produktionsskick körde i gång. Nu när hösten är kommen kan vi konstatera att uppskattningsvis 70 procent av målen nåtts.

Det betyder en fortsatt god efterfrågan på skogsbränslen som grot (grenar och toppar) och energivirke från ungskogar. Intresset för stubbvirke har också ökat, men hur långt intresset räcker återstår att se.

För ett tiotal år sedan var intresset stort, men föll då priserna på el dalade och de fossila bränslena blev billigare. Nu är läget annorlunda. 

Konkurrensen med massaved är uppenbar på många orter, men helst vill energibolagen ha energived som kommer som en biprodukt vid olika avverkningar.

I många fall är avverkningen möjlig endast om man tar tillgodo både energived och massaved och i många fall kan det vara vettigast att ta ut allt virke som energived i en hög utan att sortera.

Vi har som bekant på riksnivå över en miljon unga gallringsskogar som är sena och som kan gallras både med tanke på energived och massaved. Ett av områdena med de bästa energivedsresurserna är Österbotten enligt Skogscentralen kartläggningar.

Vintern 2023-24 kan i varje fall bli knepigare än kommande vinter. Stödsystemet för uttag av energived byts ut med delvis nya villkor som inte är kända. Samtidigt kan man räkna med att torvlagren är väl tömda.

Skogsindustrins framgång torde fortsätta också i nästa år trots världsläget. Det virke som skall tas till vara för den vintern skall avverkas huvudsakligen i vinter.

Det är inte värt att heller glömma användningen av brännved. Efterfrågan på torr brännved har naturligtvis varit exceptionellt god och många har redan sålt slut på sin torra ved.

Ett bra bevis på det spända läget är pelletmarknaden, där det råder en skriande brist och den största aktören meddelat att allt är slutsålt fram till vårkanten. För den privata användaren som inte säkrat sin tillgång kan det betyda mångdubbla uppvärmningskostnader i likhet med dem som har ett dåligt elavtal.