Kiila1
Nu kan SLC-medlemmar ansöka om en plats till en ny Kiila-rehabiliteringskurs. En kurs som riktar sig till jordbrukare som upplever fysiska eller fysiska hälsoproblem som försämrar arbetsförmågan. Vi hoppas på många ansökningar, säger Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa vid Härmä Rehab och Spa.
SLC Tema

Kom med på
Kiila-rehabiliteringskurs
för SLC-medlemmar

Upplever du att fysiska eller psykiska hälsoproblem försämrar arbetsförmågan? I sådana fall kan deltagande i en Kiila-rehabiliteringskurs hjälpa. Ansökningar till den FPA finansierade rehabiliteringen, som ordnas av SLC vid Härmä Rehab och Spa, kan göras nu.

– Vi hoppas på många ansökningar och eftersom det bara ryms åtta deltagare så hoppas jag att ansökningarna görs snabbt, säger Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa vid Härmä Rehab och Spa.

I slutet av oktober ordnar Härmä Rehab och Spa i samarbete med SLC en så kallad Kiila-rehabiliteringskurs för medlemmar. Kursen riktar sig till personer vars arbetsförmåga försvagas av sjukdom, och sjukdomen under de närmaste åren uppskattas medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna.

– Besvären kan vara såväl psykiska som fysiska. Det kan ta sig uttryck i försämrad arbetsprestation, i upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig belastning och som nedsätter arbetsförmågan. Målet med KIILA-rehabiliteringen är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att hålla dem kvar i arbetslivet, förklarar Havulehto.

Någon övre åldersgräns finns inte längre utan alla som beviljas av läkare ett B-intyg kan ansöka om en plats.

– Förr fanns en åldersgräns på 68 år, men den är borttagen nu. Så är man äldre men fortfarande arbetar som företagare och beviljas ett B-läkarintyg så är det fritt fram att söka, konstaterar hon.

Hitta rörelseglädje

Härmä Rehab och Spa har tillgång till terapeuter, psykologer, hälsovårdare, idrottsinstruktörer och socionomer. Under kursen hålls också gruppdiskussioner.

– Under gruppdiskussionerna träffas deltagarna och diskuterar igenom situationen. Utöver det är det också betoning på fysisk aktivitet och rörelse. Målet är att hitta rörelseglädjen. Jordbrukare har också fysiskt tunga arbete och vi behandlar också frågor kring ergonomi och hur den kan påverkas.

– Tanken är att kursen ska vara en möjlighet att tänka och reflektera och få tid för sig själv, säger Havulehto.

Kursen har plats för åtta klienter och pågår från augusti 2021 till januari 2023 med individuella kursdelar och grupprehabilitering. Kursen inleds den 25 oktober med ett individuellt öppenvårdsdygn.

Den förstas grupperioden ordnas 26-28.10 i år och den andra mellan den 21-25.2.2022. Den tredje och sista grupperioden ordnas 7-11.11. 2022.

– Deltagarna, som kan komma från hela Svenskfinland, kan övernatta här i Härmä, men de som bor närmare kan också åka hem och sova och komma tillbaka på morgonen, berättar Havulehto.

Intresserade ansöker till kursen via FPA senast den 7 juni i år. Kursen, som har kursnummer 81728, är helt kostnadsfri och bekostas av FPA.

– Helpension ingår under vistelsen i Härmä. Kursdeltagare kan även få rehabiliteringspenning och reseersättning.

Rekommenderar kursen

Potatis- och spannmålsodlare Glenn Strengell från Jeppo deltog i en Kiila-rehabiliteringskurs för några år sedan. Han rekommenderar kursen till alla som känner att tillvaron börjar bli tung.

– Jag hade problem med en axel och arm och hade haft det länge. Därför tänkte jag att kursen kan hjälpa mig och det gjorde den. Alla som har liknande problem ska definitivt ta och ansöka om en plats, säger Strengell.

Han tog över jordbruket 1982 och hörde till de yngre deltagarna.

– Jag tänkte så att det är bättre att åtgärda problemen i tid i stället för låta de bli värre.

Vad var det bästa med kursen?

– Det var givande att komma bort och få omväxling. Utöver det var programmet bra och förutom föreläsningar hade vi olika typer av tester och konditionsövningar. Maten var också god. Kursen gav också verktyg att hantera nya utmaningar och fysiska problem.

– Det var också givande att träffa andra, svarar Strengell.

Kiila2021

KIILA-rehabiliteringskurs för SLC-medlemmar

SLC ordnar i samarbete med Härmä Rehab en kostnadsfri, svenskspråkig KIILA-rehabiliteringskurs för medlemmar. Kursen har plats för åtta klienter och pågår från augusti 2021 till januari 2023 med individuella kursdelar och grupprehabilitering.
Till KIILA-rehabiliteringen väljs personer vars arbetsförmåga försvagas av sjukdom, och sjukdomen under de närmaste åren uppskattas medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna.
Besvären kan vara såväl psykiska som fysiska. Detta kan ta sig uttryck i försämrad arbetsprestation, i upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig belastning och som nedsätter arbetsförmågan.
Målet med KIILA-rehabiliteringen är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att hålla dem kvar i arbetslivet.
Rehabiliteringskursen innehåller huvudsakligen 10-13 öppenvårdsdygn i grupp, en individuell öppenvårdsdag och 2-4 individuella besök. Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.
Tidpunkterna för SLC:s KIILA-kurs är följande:
- Ett individuellt öppenvårdsdygn 25.10.2021 (1 dygn)
1. Grupperioden 3 dygn (inkvartering vid behov) 26-28.10.2021
2. Grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 21-25.2.2022
3. Grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 7-11.11.2022
Ansök till kursen via FPA senast 7.6.2021. Kursen, som har kursnummer 81728, är helt kostnadsfri och bekostas av FPA. Helpension ingår under vistelsen i Härmä. Kursdeltagare kan även få rehabiliteringspenning och reseersättning, och kursen berättigar även till avbytare.
Mera information om KIILA-kursen och ansökan finns här. Tilläggsinformation om kursen ger: Mia Wikström, SLC, tfn 050-3553213, e-post mia.wikstrom@slc.fi; Fredrik Grannas, ÖSP, tfn 050-3580198, e-post fredrik.grannas@slc.fi eller Jessica Havulehto, Härmä Rehab, tfn 050-5160360, e-post jessica.havulehto@harmankuntokeskus.fi.