Jordbruk

Kom ihåg att kryssa för
omfördelningsstödet!

I stödansökan i Vipu gäller det, precis som under tidigare år, att kryssa för samtliga stödformer man söker om.

Speciellt gällande omfördelningsstödet verkar det som om många i år glömmer bort att kryssa för det, trots att de flesta lantbrukare kan ansöka om det.