Kop Av Bonden 2020 Agg Sv
Jordbruk SLC

Köp av bonden-dagen 12.9

Köp av bonden!-dagen ordnas för femte gången den 12 september. Under Köp av bonden!-dagen kan gårdar eller trädgårdar hålla öppet hus.

Avsikten är att nå ut till nya och etablerade kunder samt att marknadsföra gården och gårdens produkter inom ramen för en trevlig evenemangsdag. Makumatka Maalle-temadagen som ordnas samtidigt, bjuder in besökare att bekanta sig med landsbygdens turistföretag och deras utbud.

I Köp av bonden!-dagen medverkar årligen över 200 öppna gårdar, vilka besöks av tusentals närmatsvänner. Målsättningen är att så många företag som möjligt på landsbygden öppnar upp sin gård under dagen.

Besökarna vill stöda lokalt företagande och lära känna matens ursprung och gårdarnas verksamhet samt spendera en trevlig höstdag på landsbygden.

Hur kan jag anmäla min gård?

Producenter av mat och andra landsbygdsprodukter, hemträdgårdar, landsbygdens turistföretag och t.ex. fiskare kan anmäla sig på evenemangets webbplats köpavbonden.fi. Anmälningstiden för att ordna öppen gård under Köp av bonden!-dagen pågår som bäst.

Ju tidigare man anmäler sin gård till evenemanget, desto längre hinner gården marknadsföra dagen och förbereda sig.

Alla intresserade gårdar kan hålla ett Köp av bonden!-evenemang på sin gård, även fastän gården inte i vanliga fall har direktförsäljning. Det går även bra att hålla ett gemensamt evenemang med granngården.

På evenemangssidan finns mångsidiga tips för hur man ordnar öppen gård och vad man behöver tänka på. I producenternas egen Facebook grupp Osta tilalta!-päivän tuottajat kan man också utbyta idéer och erfarenheter med andra producenter.

För mera information av SLC, kontakta Mia Wikström, tel. 050-3553213, mia.wikstrom@slc.fi.