Semex Greycup Graziano
Ett kanadensiskt avelsprojekt reducerar metanutsläpp från Holstein-kor med genetiskt urval. FOTO: Semex
Jordbruk

Kanadensisk boskapsavel
reducerar kornas metanutsläpp

Ett nytt avelsprojekt har startat i Kanada med målet att reducera utsläpp av metan från Holstein-kor med mellan 20 och 30 procent fram till 2050. Det kanadensiska projektet uppges vara det första i sitt slag där utsläppen bekämpas med genetiskt urval.

Ben Loewith är mjölkbonde i Lyndon i den kanadensiska provinsen Ontario. Loewith har alla chanser att bli en pionjär inom boskapsaveln. Hans boskap härstammar från spermier med en speciell egenskap som dämpar de idisslande kornas utsläpp av metan.

Det är länge känt att idisslande kor är en källa till metanutsläpp i atmosfären. Loewiths gård deltar i ett försök att avla fram kor med särskilt låga utsläpp av metan. Egenskaperna sitter i spermier från gentekniföretaget Semex, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Nu ska de teoretiska förväntningarna omsättas i praktiken på kanadensiska gårdar. Ben Loewith och hans medhjälpare har redan inseminerat 107 kor och kvigor med den första tjursperman som förväntas gynna metanfattiga utsläpp.

Genetiken löser problem

Semex motiverar sin forskning med det växande sociala och politiska trycket mot jordbruket. Det kanadensiska företaget hänvisar till möjligheterna att lösa ett av världens största miljöproblem, metan, med genetikens hjälp.

Enligt Semex kommer varje mejeriproducent i världen snart att få chansen att bedöma, övervaka och i slutändan minska utsläppen av metan från kor. Nyckeln är genomiska test, som enligt företaget visar att metanutsläppen går att minska med genetiskt urval.

Forskarna vid Semex har samarbetat på området med Lactanet, som är ett kanadensiskt företag inom bland annat genetisk identifiering och kartläggning av boskap med avseende på metanutsläpp.

Under mer än fem år har kanadensiska branschorganisationer samlat in över 13 miljoner spektroskopiposter. Mer än sjuhundratusen poster för första laktation har analyserats av genetiker.

Resultaten har använts för att förutsäga metanutsläpp för mjölkkor över hela Kanada. Forskarna fann en 85-procentig korrelation mellan insamlad metan och förutspådd metan. Slutsatsen var att utsläppen snart går att sänka på genetisk väg.

Den kanadensiska regeringen lovar ännu inga konkreta fördelar för uppfödning av mjölkkor med låg metanhalt. Under utredning är emellertid krediter som kompenserar producenter som reducerar metanutsläpp med bättre gödselhantering.

Startar export till 80 länder

Enligt Reuters började företaget marknadsföra sperma med de positiva metanegenskaperna till 80 länder under våren. De första kunderna är enligt uppgift ett brittiskt företag och mejerier i USA och Slovakien.

Lactanet släppte världens första nationella genomiska metanbedömning i april, med resultat från Holstein-kor och kvigor på 6.000 gårdar. Urvalet representerar nästan 60 procent av Kanadas mjölkgårdar.

Registret bygger på sju års forskning av forskare från University of Guelph och University of Alberta. Forskarna mätte rapningar från nötkreatur på metan och jämförde resultaten med genetisk information och mjölkprover.

Metanutsläppen från kanadensiska mjölkkor varierar ännu rätt mycket, från 250 gram till 750 gram per dag, enligt forskare vid University of Guelph som har arbetat med projektet. Målet är att steg för steg reducera utsläppen hos framtida generationer.

Läs också: Franska revisionsrätten vill minska landets boskapsmängd