Embla 2019 Logo
Jordbruk SLC

Känner du någon som
utmärker sig inom matsektorn?

Den nordiska konkurrensen mellan de bästa producenterna, budbärarna eller destinationerna för nordisk mat är benhård. Det nordiska köket är välkänt för sina rena smaker och nordisk mat har blivit känd och trendig långt utanför Nordens gränser.

Avsikten med den nordiska mattävlingen är att stärka den nordiska matkulturen och matidentiteten och samtidigt hedra människorna och händerna bakom maten.

Embla-mattävlingen ordnas nu för tredje gången. Anmälningstiden för nomineringar till den nordiska mattävlingen Embla Food Awards 2021 öppnar 1.10. Prisfesten går av stapeln i Oslo den 11 mars 2022.

Nomineringstiden pågår den 1-31 oktober på tävlingens webbplats. Du kan nominera dig själv, eller t.ex. en vän, kollega eller förebild för den nordiska maten.

I tävlingen finns följande sju tävlingskategorier: Nordisk råvaruproducent, matentreprenör, mathantverkare, matkommunikatör, Nordisk mat till många, Nordisk matdestination och Nordisk mat till barn och unga.

De nominerade utvärderas enligt kriterierna nordisk, hållbar, inspirerande, unik och ärlig. En nationell jury utser sju nominerade, en från varje kategori, från Finland till sluttävlingen. De nominerade som går vidare till finalen i Oslo presenteras i mitten av december. Finlands jurymedlemmar är Riitta Mustonen, Kim Palhus och Johan Åberg. Som hedersjurymedlem i den nationella uttagningen deltar Anni-Mari Syväniemi.

Tidigare finländska vinnare av Embla-matpriset är Michael Björklund och Thomas Snellman år 2017 samt Ainoa Winery och Svinn-Battle/Motiva Oy, Elina Ovaskainen år 2019.

Embla-matpriset har grundats av Nordens Bondeorganisationers Centralråd NBC och stöds av Nordiska Ministerrådet och är en del av Ny nordisk mat III-programmet. I tävlingen medverkar Island, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Åland, Färöarna och Grönland. Finland representeras i projektet av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Ålands deltagande i Embla förverkligas via projektfinansiering av Ålands landskapsregeringen.

Den norska producentorganisationen Norges Bondelag står värd för prisfesten i Oslo den 11 mars 2022.