Silfver4
Efter att Gun Boström gick i pension är det nu ÖSP:s nya kommunikationsassistent Josefine Silfver som handhar kontakten till fältet. Hon kommer att ansvara för både den interna och externa kommunikationen. Jag är mycket motiverad, säger hon.
SLC

Josefine Silfver vill ha en
god kommunikation med fältet

Sociala medier och den externa samt interna kommunikationen. Det ser Josefine Silfver som hennes viktigaste uppgifter som ÖSP:s nya kommunikationsassistent. Tröskeln för att ta kontakt med mig ska vara låg, säger hon.

ÖSP har inte längre en tjänst som kanslist efter att Gun Boström gick i pension i slutet av förra veckan. När någon tar kontakt med förbundets kansli i Vasa är det numera den nytillträdda kommunikationsassistenten Josefine Silfver som svarar.

– Jag började arbeta på ÖSP redan i början av april vid sidan av Gun Boström som lärt mig alla nödvändiga uppgifter. Som till exempel frågor om medlemsavgifter och ändrar uppgifter om areal och så står jag till tjänst för förbundets personal och förtroendevalda, säger Josefine Silfver.

Utöver de traditionella arbetsuppgifterna har det tillkommet nya som Silfver har ansvaret hör. Hit hör förbundets kommunikation – både internt och externt.

– Jag ska ha ansvar för förbundets webbsida och sociala medier samt vid behov producera grafiska produkter som annonser och broschyrer. Men det innebär inte att vi glömmer de många som inte är på sociala medier eller internet. Fortsättningsvis kommunicerar vi också traditionellt, förklarar hon.

Viktigt forma budskapet

Den externa kommunikationen har blivit allt viktigare under senare år. Att nå ut med rätt budskap är viktigt och det är något som Silfver ser fram emot att jobba med.

– Ett stort problem i dag är jordbrukets dåliga lönsamhet och här vill jag vara med och upplysa konsumenterna om vikten av ett inhemskt jordbruk och att bra mat måste få kosta. Konsumentupplysning är viktigt och det ser jag fram emot att vara med och föra fram, säger hon.

Och fortsätter:

– Personligen väljer jag alltid inhemskt när jag handlar, men det gör inte alla. Jag kan inte påverka handeln, men däremot hoppas jag att jag genom bra kommunikation kan vara med och påverka konsumenterna i mitt arbete.

Att fylla Gun Boströms skor blir ingen lätt uppgift. Men det är något som hon varit medveten om redan i samband med att hon sökte den nya tjänsten som kommunikationsassistent.

– Jag känner Gun och förbundets verksamhet sedan tidigare och sa på anställningsintervjun att det känns lite skrämmande att försöka fylla hennes skor. Prestationsångesten finns där, men samtidigt är det viktigt att påpeka att hon gjorde på sitt sätt och jag på mitt. Och hittills verkar de jag haft kontakt med nöjda och på det viset vill jag det ska vara också framöver, säger Silfver.

Ny karriär

Josefine Silfver är tradenom till utbildningen och har arbetat tio år som förvaltningssekreterare på Malax kommun. De senaste åren har hon varit föräldraledig och startar därmed en helt ny karriär.

– Jag har varit hemma i över fyra år med barnen så det känns otroligt givande att börja med något nytt. Jag är mycket motiverad, säger hon.

Hon växte upp på ett jordbruk i Malax med en far som var månskensbonde. Sedan femton år bor hon i Solf och hennes sambo är också deltidsjordbrukare.

– Det gör att jag har rätt bra insyn i jordbruket och det hjälper mig att stå till tjänst. Och medlemmar och övriga personer ska inte tveka att ta kontakt med mig om de har frågor eller idéer som de vill jag ska arbeta för. Jag känner mig som ett blankt ark som suger åt mig allt och har som mål att förverkliga många olika saker, säger Silfver.