Arrendejord 2 B
Både arrendatorn och arrendegivaren drar nytta av att upprätthålla jordens bördighet: arrendatorn kan få högre skördar på den arrenderade åkern, och odlingsmarken som arrendegivaren äger behåller sitt värde. FOTO: Christoffer Thomasfolk
Jordbruk

Jordens bördighet kan
avtalas om vid arrende

Ett avtal om jordens bördighet är en frivillig tilläggsbilaga som kan tillfogas arrendeavtalet för åkermark. I tilläggsbilagan kan markägaren och arrendatorn avtala om åtgärder för att förbättra och upprätthålla jordens...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera