Jordbruk

Jordbrukets skattedeklaration
ska lämnas in senast 2.4

Jordbrukets skattedeklaration (bl. 2) ska lämnas in senast torsdag 2.4. De jordbrukare som också är skogsbrukare ska även lämna in skogsbrukets skattedeklaration (bl. 2C) senast samma dag.

Det här gäller oavsett om man lämnar in skattedeklarationen via den webbaserade MinSkatt-tjänsten eller i pappersform till en lokal skattebyrå.

Man kan ändå ansöka om uppskov för att lämna in jordbrukets skattedeklaration, till exempel om man hör till riskgruppen för coronaviruset. Ansökan görs på skatteförvaltningens blankett 3200r. Notera även att många skattebyråer har förkortade öppethållningstider eller kan till och med vara stängda just nu.

Blanketten för ansökan om uppskov (bl 3200r) finns här.

Skattebyråernas öppethållningstider finns här.