Jordbruk

Jordbrukare som söker om gödsel- och elstödet måste höra till förskottsuppbördsregistret

Det är skäl att notera att jordbrukare som söker om statens gödsel- och elstöd, som ska sökas senast 31.7, måste höra till förskottsuppbördsregistret.

Det är ett uttryckligt villkor för att erhålla stödet. Många jordbrukare hör till förskottsuppbördsregistret, men inte alla.

Förskottsuppbördsregistret upprätthålls av Skatteförvaltningen. I förskottsuppbördsregistret inför Skatteförvaltningen på ansökan sådana personer, företag och samfund som bedriver näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet.

Om man ansöker nu hinner man fortfarande föras in i förskottsuppbördsregistret med god marginal före 31.7.