Jordbruk SLC

Jordbearbetningsdag
i Övermark på söndag

Övermark ÖSP arrangerar en jordbearbetningsdag nu på söndag 27.9.

Evenemanget hålls på Johnny Granqvist åkrar, 3 km norr om Övermark centrum (Gabbelsvägen 17).

Jordbearbetningen börjar kl.10 och slutar kl.12. Övrigt program ordnas för bl.a. barnfamiljer kl.10-14.

Evenemanget är fördelat på några åkrar, med högst 100 meters gångavstånd och arrangörerna ber besökare att iaktta coronareglerna: håll avstånd och kom inte om du har symtom!