Jordbruk Globalt

Japansk kodynga
blir bra raketbränsle

Enligt ett japanskt uppstartföretag kan kogödsel bli en viktig råvara för framställning av billiga och miljövänliga raketbränslen. Bränslet är ekologiskt hållbart och kostnadseffektivt, framhåller företaget Air Water, som har specialiserat sig på industrigaser.

Kodynga är i princip ingen ny källa för fordonsbränslen. Indiska bussar kör ställvis på bränsle som härstammar från kornas avföring. Air Waters VD Takahiro Inagawa framhåller att bränslet är billigt och kännetecknas av en utpräglad renhet.

Enligt tidningen Business Insider betonar det japanska företaget att miljöskyddet blir allt viktigare inom rymdtekniken. Bränslet från djurgårdarna är ekologiskt hållbart. Än så länge är produktionen småskalig med leveranser har inletts från två lokala mjölkgårdar.

En av de deltagande bönderna är Eiji Mizushita, som bedriver en mjölkgård med 900 kor. För ändamålet har gården installerat ett automatiserat system som förvandlar gödsel till biogas, gödningsmedel och strö.

Kommersen med biogas är än så länge ingen betydelsefull inkomstkälla för gården, men Mizushita blev intresserad av tekniken. Dessutom erbjuder processen en hållbar metod för hantering och avfallsbehandling av gödsel.

Air Water betonar att Japan borde säkerställa tillgången på CO2-neutral energi från inhemska källor, för att landet inte ska bli alltför beroende av import. Framställningen av raketbränslen från kogödsel erbjuder en viktig potential.

Tidpunkten är lämplig, då japanerna för närvarande testar ny teknik inom ramen för rymdprogrammet ”Moon Sniper”. Ett framgångsrikt test av kogödsel som bränsle kan enligt experterna främja utvecklingen av en gödseldriven raketmotor.

Ny biprodukt för jordbruket

I en biogasreaktor används mikroorganismer för att bryta ned det organiska innehållet i kogödsel och frigöra metangas i processen. Metangasen används som bränsle för produktionen av energi.

Enligt de japanska forskarna minskar processen parallellt utsläppen av mängden växthusgaser i atmosfären genom den naturliga nedbrytningen av gödsel. Resterande rötrester kan omvandlas till näringsrika gödselmedel.

Biogas från kogödsel betraktas av japanerna som ett lovande exempel på en förnuftig användning av jordbrukets restprodukter för en hållbar energiproduktion. Biogasen kan användas som förnybar energikälla på gårdarna eller säljas vidare till energibolag.