Livet på landet

Jakten på hjortdjur inleds stegvis

I Lappland, Kuusamo och Taivalkoski inleds älgjakten i början av september. I övriga landet startar vaktjakten på hjortdjur, med målet att minska trafikolyckor och skador på skörden. Antalet jaktlicenser är lägre än tidigare på grund av de minskade hjortdjursstammarna, uppger Finlands viltcentral.

Älgjaktens första period inleds i Lappland, Kuusamo och Taivalkoski i början av september. Samtidigt inleds i övriga delar av landet jakten på älg, vitsvanshjort och dovhjort i form av vaktjakt. Vid vaktjakt är det förbjudet att driva djuren och använda hund. För älgens del är vaktjakten begränsad till åkrar.

– Det lönar sig att inleda jakten på små hjortdjur genast när vaktjaktperioden startar i början av september. Målet är att öka hjort- och rådjursbytet under förhösten, så att färre djur är i rörelse under senhösten. Samtidigt kan man minska skadorna på rotfruktsodlingar, säger jaktchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

Antalen jaktlicenser minskar

Finlands viltcentral har för den inkommande jaktsäsongen beviljat 31.142 jaktlicenser för älg, 70.945 för vitsvanshjort, 645 för dovhjort och 18 för skogsren. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka 4,4 procent och efter jaktsäsongen bestod stammen av cirka 77.000 älgar. Älgstammen har minskats genom jakt och är den minsta på över 20 år. De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 70.000-86.000 älgar i hela landet.

Till följd av älgstammens minskning beviljades cirka 15 procent färre jaktlicenser för älg i hela landet. I jämförelse med året innan minskade jaktlicenserna relativt sett mest i Lappland, Kust-Österbotten och Nyland. Förändringarna var minst i Kajanaland, Södra Savolax och Mellersta Finland.

Antalet jaktlicenser för älg i hela landet är cirka 40 procent mindre i höst än för fem år sedan.

Stammen av vitsvanshjort är starkt koncentrerad till viltcentralsregionerna Egentliga Finland, Satakunta, Nyland samt Södra och Norra Tavastland. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning uppgick Finlands vitsvanshjortstam vintern 2022-2023 till cirka 120.000 individer och stammen minskade med cirka 14 procent jämfört med året innan.

För den kommande jaktsäsongen är antalet beviljade jaktlicenser för vitsvanshjort något mindre än året innan, men på områden med tätast förekomst eftersträvas fortfarande en stor bytesmängd. Under förra jaktsäsongen var bytet cirka 67.000 vitsvanshjortar.