Prosciutto Di Parma  Affettato2
Den afrikanska svinpesten fortsätter att breda ut sig i Europa och hotar nu i norra Italien produktionen av den s.k. parmaskinkan. FOTO: Sun Taro
Jordbruk EU

Italien måste avliva
tiotusentals grisar

Svenskarna är inte ensamma om sin svinpest. Den norditalienska regionen Lombardiet hemsöks för närvarande av en omfattande epidemi, som myndigheterna försöker stoppa. Grisproduktion är en viktig produktionssektor i Italien.

De lokala myndigheterna har avlivat 34.000 grisar på 12 gårdar i ett försök att stoppa epidemin. Enligt de lokala myndigheterna utgör svinpesten en stor fara för jordbruksproduktionen i Norditalien, dit en stor del av grisnäringen är koncentrerad.

Det första ASF-infekterade vildsvinet påträffades i Italien i januari 2022, också i den norra delen av landet. Omkring 1.000 bekräftade ASF-infektioner hos vildsvin har fastställts i regionerna Lombardiet, Piemonte och Ligurien.

En annan hotspot är utkanterna av Rom, där ett drygt 90-tal smittohärdar har påträffats. Området är förhållandevis litet och täcker bara några kvadratkilometer. I juni upptäcktes viruset även i en liten population av tamgrisar.

En tredje zon som också påverkas av ASF är i Kampanien, ett område söder om Neapel. Hittills har 27 infekterade kadaver av vildsvin hittats här, den första infektionshärden påträffades i maj detta år.

Italien ligger redan på tredje plats i Europa i ASF-statistiken. Enligt det europeiska registret för djursjukdomar ADIS, testades 527 vildsvin positivt på ASF under årets fem första månader. Fler fall noterades endast i Tyskland (639 fall) och Polen (1.669 fall).

Balkanländer lider också av ASF

Enligt den internationella djurhälsoorganisationen WOAH rapporterade 22 länder nya utbrott av afrikansk svinpest (ASF) hos tamgrisar under det första halvåret 2023. Totalt drabbades 606.000 tamgrisar.

Hos vildsvin rapporterade 16 länder 3.330 ASF-utbrott med totalt 5.292 fall under det första halvåret. Situationen är särskilt dramatisk i Balkanstaterna. Epidemin sprider sig okontrollerat i Östeuropa.

Totalt sett har antalet ASF-fall hos europeiska tamgrisar redan överskridit motsvarande siffror för hela året 2022. I det värst drabbade området i Bosnien och Hercegovina måste mer än 15.000 grisar slaktas.

Enligt officiella rapporter från slutet av juli, har 248 ASF-utbrott bekräftats i det aktuella området. På motsvarande sätt rapporteras ständigt nya fall i grannlandet Kroatien. Där rapporterades ytterligare 135 ASF-utbrott hos tamsvin under en period av tio dagar.