Pontus Franzen2
Så här såg Pontus Franzéns åkrar ut i mitten av mars. Största delen av hösgrödorna låg under ett tjockt istäcke.
Jordbruk

Isbrännan fördärvade allt

Jordbrukaren Pontus Franzén i Nagu har liksom de flesta andra odlare i Åboland tvingats så om odlingarna där han haft höstgrödor.

– Allt höstkorn förstördes av isbrännan och av höstvetet återstod bara några gröna fläckar. Men de var så få att det var bara att så om allt. Nu har jag sått vårvete och maltkorn, säger Franzén.

När LF besökte honom i mars befarade han det värsta. Då låg största delen av hans åkrar under ett tjockt istäcke. När läget var som värst under vintern var åkrarna som en isbana där barnen skrinnade och åkte med hundsläde.

Även om han var beredd på att tvingas så om allt känns det surt att höstsäden gick förlorad. Det betyder extra jobb och mera kostnader.

– Man får visserligen alltid räkna med att det blir skador på höstgrödorna. Men nu var skadorna större än vanligt. Att höstkornet gick till spillo känns speciellt surt. Det var ett certifierat utsäde som var dyrare i inköp, säger Franzén.

Men det som svider mest är att isbrännan slog till just i år när han satsat på att så mera höstsäd än vanligt.

– Det här försämrar lönsamheten ytterligare. Och många odlare är i samma situation. De har liksom jag satsat extra mycket på höstsäd eftersom den svåra sommartorkan gjorde att fjolårets skörd blev dålig, säger Franzén.

Läs också: Vinterns isbränna tog kål på höstgrödorna i Åboland