Opinion

Insändaren:
Jordbrukets utmaningar
måste tas på allvar

Jordbrukets framtid har figurerat i offentligheten redan i flera års tid. Mängden gårdar minskar och intresset för att vara jordbrukare eller att ta över en gård hos unga har minskat.

Det här är oroväckande utveckling, och är ett tecken på att nu om någonsin måste vi politiker ingjuta framtidstro i jordbrukssektorn. Jordbrukssektorns framtid är också en stor beredskapsfråga. 

Jag anser att vi i Finland inte arbetat tillräckligt strategiskt när det kommer till jordbrukssektorn. Jag tror att de finska matprodukterna skulle vara eftertraktade även på den internationella marknaden. Tyvärr har vi inte satsat tillräckligt starkt på finsk mat som en exportvara. I regeringsprogrammet uttrycks en vilja att främja även finsk matexport, vilket enligt mig är ytterst viktigt.

Inflationen är stark och det påverkar även konsumenterna. Jag är orolig för att inflationen och en sämre köpkraft leder till att konsumenterna i allt större utsträckning måste lämna bort de inhemska alternativen. Redan nu kan vi se hur butikskedjorna lägger fram allt fler produkter som tillhör butikens eget varumärke och produkten är inte producerad i Finland.

Det känns som om vi misslyckats med att lyfta fram den inhemska maten även i de offentliga upphandlingarna. Det är förstås inte möjligt att gynna en lokal producent direkt, men det känns som om att vi saknar förmågan att skapa förutsättningar i våra upphandlingar för att kunna öka mängden inhemsk mat i våra offentliga kök.

Här bör det ske en förändring. Vi måste bli bättre på att styra offentliga medel så att de kan gynna den inhemska matproduktionen. Det här kräver framför allt att vår upphandlingsexpertis stärks.

I regeringsprogrammet finns det flera goda formuleringar som berör jordbruket och det finns skäl att nu framföra dessa i högre grad. Vi har ett EU-val bakom hörnet och vi vet att det är på EU-nivå de centrala besluten angående även vårt jordbruk fattas.

Vi måste se till att vi på de europeiska arenorna i högre grad för fram och väcker förståelse för de finländska förhållandena inom jordbruket.

Henrik Wickström
Riksdagsledamot, SFP
Ingå