Palsintrang
Flera pälsfarmare har haft besök av utomstående som olovligt tagit sig in på farmområdet under sommaren. FIFUR betraktar besöken som oansvariga och farliga med tanke på att det pågår en pandemi.
Landsbygdsnäringar

Inkräktare på farmer
ökar risken för virusspridning

Under sommaren har flera pälsfarmer i landet haft påhälsning av inkräktare. Det meddelar Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund. Förbundet anser det oansvarigt och farligt att utomstående tar sig in på farmer mitt under en pågående pandemi.

Djurrättsaktivister tar ingen sommarpaus – eller hänsyn till Coronaviruset. Om det vittnar flera finländska pälsfarmare som meddelat om obehöriga besök i juni och juli. Flera farmare har på övervakningsfilmer noterat att deras farmer har haft nattliga besök samt att okända bilar rört sig i närheten.

– Det som vi vet nu är att utomstående har rört sig på flera farmer, varav några finns i Österbotten. Det finns helt klart en anknytning till djurrättsorganisationer som systematiskt brutit sig in på våra medlemmars farmer. Djur och anläggningar har blivit olovligt filmade och fotograferade, säger Steven Frostdahl, kommunikationschef för Svenska Österbottens Pälsdjursuppfödare som hör till det nationella förbundet FIFUR.

Förra veckan betonade FIFUR vikten av alla drar sitt strå till stacken för att minska på spridningen av Coronaviruset. Frostdahl konstaterar att det är mycket ansvarslöst och rentav farligt att under en pågående pandemi olovligt röra sig på farmer.

– Olagliga besök ökar risken för att coronaviruset ska spridas, men just pälsfarmer är också känsliga för andra smittor och sjukdomar som kan överföras. Både mink och räv är känsliga för olika sjukdomar och att de här människorna inte har bättre omdöme är beklagligt, säger Frostdahl.

Och fortsätter:

– I bland annat Holland, Danmark och Spanien har det konstaterats fall där människor med coronaviruset har överfört smittan till pälsdjur. Lyckligtvis har vi inte så här långt råkat ut för liknande på grund av våra stränga säkerhetsregler.

Sparkar på en utsatt bransch

Från farmarnas sida misstänker man att djurrättsaktivister eftersträvar att skapa en politisk opinion mot pälsdjursnäringen genom att sprida vinklat och olovligt bildmaterial. Samtidigt kan besöken också sammanfalla med de mycket tuffa ekonomiska tider som näringen genomgår som bäst. En kris som har direkt anknytning till just pandemin.

– Det kan hända att de här personerna slår till nu när de vet att många farmare har ett ansträngt ekonomiskt läge. De kanske tycker det är tacksamt att sparka på företagare som redan lider. Plågar man någon tillräckligt mycket ökar risken för att de ger upp.

– Jag är beredd att hävda att det är just det som är deras strategi nu, säger Frostdahl.

I många år har Finlands pälsfarmare arbetat med att ha en transparent verksamhet. Vill utomstående komma på besök och bekanta sig med arbetet på en farm går det att ordna.

– Vår näring har inget att dölja och alla som vill komma ut till en farm kan göra det genom att boka in ett besök genom vår organisation. För den typ av intrång som nu har skett är bara farligt och förkastligt.

Frostdahl menar att djurrättsaktivisterna i Finland har några frontpersoner som är aktiva. Den gruppen har ett nätverk som de samverkar med.

– Det är svårt att säga hur många så kallade aktivister det finns i landet men jag bedömer att de inte är många. Främst handlar det om en urban rörelse, säger han.

Efterlyser kontaktpersoner vid polisen

Pälsfarmarna i Österbotten hade tidigare kontaktpersoner vid polisen som hade till uppgift att hålla reda på potentiella inkräktare. Några sådana kontakter finns inte längre vid Österbottens polisinrättning, vilket Frostdahl beklagar.

– Förr var det lättare att få kontakt med poliser som visste hur man snabbt skulle gå vidare vid olagliga intrång på farmer. Vi skulle gärna se att dylika kontaktpersoner vid polisen inrättas igen eftersom beredskapen var bättre förr.

Frostdahl anser också att lagstiftningen vid dylika intrång är för begränsad. 

– I dag likställs ett intrång vid en form av hemfridsbrott. Det är inte tillräckligt eftersom vi anser att det som pågår handlar om systematisk ärekränkning och vandalisering. Eftersom också djuren riskerar att skadas kan man hävda att det är frågan om djurskyddsbrott.

– Som det är nu är ett dylikt brott inte tillräckligt hårt. Ser man till brottets art borde straffen för olagliga intrång vara betydligt kännbarare, säger Frostdahl.