Humle 1 B
Humleodlingen i Pikis är planterad sommaren 2020, och en av provodlingarna som ligger runtom i landet. Odlingen väntas ge full skörd 3-5 år efter planteringen. De olika sorterna varierar förutom till kottarnas form och arom till exempel gällande skördemängd och sidoskottens antal och längd. I provodlingen är humleplantorna inte lika tätt planterade som i kommersiell odling, där de kan stå dubbelt tätare.
Jordbruk

Inhemska humlesorter
kan bli tillgängliga för
kommersiell odling

Naturresursinstitutet har studerat över 1.000 inhemska humlen från olika håll i Finland. Av dessa provodlas nu 21 lovande sorter. Förhoppningen är att inom några år kan 3-7 av de bästa...
Antti Laine berättar att i själva odlingen är det mest arbetsdryga skedet skörden. Humlen blir ungefär sex meter lång. När det är skördedags kapas stödtråden humlen klättrar på upptill. – Vi...
Vad gillar de inhemska sorterna? Humle har väldigt långa odlingstraditioner i Finland, men det har saknats samlad information om de inhemska sorterna. Att direkt använda samma odlingsmetoder som för till exempel...
I sommar har forskarna följt med växtsjukdomar och skadedjur i humlen. Den vanligaste skadegöraren är bladlöss och en del fjärilslarver, sannolikt humlerotfjäril. Humle är släkt med brännässlan, så man kan...
Doftanalyser Juha-Matti Pihlava berättar att det är viktigt att bestämma kottarnas optimala mognad före skörd. Vid för tidig skörd utvecklas aromföreningarna inte tillräckligt. – När kotten är pappersaktigt krispig är vi ganska...
Dofttesterna görs genom att tillverka te av humlekottarna. – Men det lönar sig inte att dricka av teet eller äta av kottarna – det smakar hemskt, varnar Pihlava. Humleprojektet ”Arktista humalaa pelloilta...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera