Christoffer1
Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig på SLC, menar att livsmedelsmarknadsombudsmannen ser förbi verkligheten på gårdarna och det hot som den pågående kostnadskrisen verkligen är för landets självförsörjning.
Jordbruk SLC

Ingo uppmanar Wikberg
att fördjupa sig i
jordbrukets ekonomi

Livsmedelsmarknadsombudsmannen Olli Wiberg avfärdar i HBL den 5 maj SLC-ordförande Mats Nylunds påstående om att handeln skulle driva något som närmast påminner om lagliga inköpskarteller.

Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig på SLC, menar att livsmedelsmarknadsombudsmannen ser förbi verkligheten på gårdarna och det hot som den pågående kostnadskrisen verkligen är för landets självförsörjning. Nu måste alla livsmedelskedjans aktörer ta sitt ansvar.

Sedan Wikberg tillträdde som ombudsman har han bekantat sig med livsmedelskedjans aktörer och även gjort flera gårdsbesök för att sätta sig in producenternas situation. Nyligen besökte han Johan Holms mjölkgård, vilket även LF rapporterat om den 5 maj.

Ingo tycker att det är viktigt att producenterna och producentorganisationerna har en aktiv direktkontakt till livsmedelsmarknadsombudsmannen, vars ämbete kom till för att värna om den svagaste parten på marknaden. Däremot förundrar sig Ingo över Wikbergs uttalande i HBL om att det inte går att höja mjölkpriset från 1 euro till 2 euro.

– Man kan fråga sig varifrån Wikberg tar priset 2 euro? Ingen producent har någonsin begärt prishöjningar i den storleken utan det handlar om att mjölkpriset som producenterna får borde upp med tiotals cent. Producentprisförhöjningarna bör dessutom fås igenom i alla produktionssektorer, säger Ingo.

I samma HBL-artikel konstaterar Wikberg likt producentorganisationerna att krispaketet på 300 miljoner som regeringen tidigare i vår kom ut med inte på kort sikt kommer att stärka jordbrukets lönsamhet, utan att en stor del av pengarna endast kommer att nå de producenter som finns kvar efter att denna kris är över.

– Påståendet är i sig helt korrekt och producentorganisationerna har fört fram samma oro. Men Wikberg verkar missa att det i regeringens krispaket står uttalat att handeln och förädlingsindustrin också förväntas bidra genom högre producentpriser. Något som den nyligen tillträdda jord- och skogsbruksministern Antti Kurvinen så sent som i tisdags på en presskonferens mycket tydligt upprepade. Vi måste helt enkelt få ut mera från marknaden och det fort, säger Ingo.

Nu är det dags att se till den bredare bilden både då det kommer till landets självförsörjning och den reella ekonomin ute på gårdarna.

– Alla livsmedelskedjans aktörer måste ta sitt ansvar och se till Finlands självförsörjning. Bollen är nu hos handeln och förädlingsindustrin, och samtidigt måste landets främsta experter titta på vad som kan göras genom att se över lagstiftning och avtal. Från SLC:s sida står vi också gärna till tjänst och går igenom de verkliga siffrorna på gårdsnivå, avslutar Ingo.

Läs också: Frågorna många – men livsmedelsombudsmannen har inga svar som tröstar bonden
SLC KRÄVER ATT REGERINGEN SER ÖVER KONKURRENSLAGSTIFTNINGEN FÖR ATT TRYGGA FÖRSÖRJNINGEN