Landsbygdsnäringar

Ingen Varroa på Kumlinge

Mitt under processen att få en utrotningsplan för bisjukdomen Varroa på Brändö godkänd från EU fick Landskapsregeringen in en anmälan om misstänkt spridning till Kumlinge. Provsvaret som nu har kommit påvisade ingen Varroa bland de döda bina.

Det negativa provsvaret var en lättnad för såväl djurägare som för våra chanser att få utrotningsplanen godkänd hos EU, säger veterinär Maria Borgström vid Åland landskapsregering.

Det var en biodlare på Kumlinge som noterade en ökad död bland sina bisamhällen efter vintern och direkt fattade misstanke om spridning av Varroa från Brändö. Misstanken fanns där dels för att ökad bidöd är ett av symtomen på smitta, dels på grund av närheten till övervakningszonen på Brändö.

Provsvaret gör att biodlare på Kumlinge liksom övriga Åland nu kan andas ut. De restriktioner som lades på den misstänkt smittade odlingen lättade samma dag som provsvaret kom och inga ytterligare åtgärder behöver sättas in.

Det är fortsatt förbjudet att från djurhållningsplatser för bin inom restriktionszonen på Brändö att föra vuxna bin, bilarver, bikupor, fosterkakor eller ämnen eller föremål som varit i kontakt med bin. Det är även förbjudet att föra in vuxna bin, bilarver eller fosterkakor inom restriktionszonen på Brändö.

Ålands landskapsregeringen har möjlighet att i enskilda fall bevilja dispens från förbuden, något som endast ges efter ansökan och efter riskbedömning.