Lpx 144959
Utöver tullproblemet lider USA:s mjölksektor av ett lågt mjölkpris som beror på en kontinuerlig överproduktion.
Jordbruk Globalt Marknad

Inga nya stöd till USA-farmare

I år år ska den amerikanska staten stöda jordbrukssektorn med ett tillskott av 4,8 miljarder dollar, motsvarande omkring 4,14 miljarder euro. Sedan är det slut. Trump-administrationen kommer inte att betala några nya stöd nästa år.

President Trump har lovat att stöda landets jordbruk med mer än fem miljarder dollar för att kompensera förlusterna som uppstår i samband med handelskriget med Kina och de därmed förknippade tullhöjningarna.

Jordbruksminister Sonny Perdue gick förra månaden ut med ett nytt löfte om ytterligare 4,8 miljarder dollar till farmare som deltar i de statliga stödprogrammen. Motiveringen är de många naturkatastroferna som belastar jordbruket.

Enligt Perdue har virvelstormar, bränder, torka, översvämningar och till och med vulkanutbrott försämrat det ekonomiska läget på många farmer. Det andra stödpaketet ska betalas i december men det blir ingen fortsättning nästa år.

Perdue uppger att Trump-administrationen noga följer med marknadsläget. Inga nya planer har gjorts upp för att stöda jordbruket under 2019, trots att handelstvisten med Kina fortfarande är olöst.

Enligt jordbruksministern kommer jämvikten på marknaden att återställas inom en rimlig framtid. Under tiden har president Trump beordrat farmarna att visa en aning tålamod, fastän många sojaodlare måste sälja sina skördar under produktionskostnadspris.

Överskott plågar USA:s mjölkbönder

Mjölkböndernas situation har också stramats till. Mjölkproducenternas organisation National Milk Producers Federation (NMPF) vände sig nyligen till jordbruksministeriet och Sonny Perdue i ett öppet brev med begäran om kompensation.

Enligt producentordföranden Randy Mooney har mjölkpriset detta år sjunkit kännbart som en följd av strafftullarna. Den negativa prisutvecklingen har förorsakat gårdarna förluster på sammanlagt 1,5 miljarder dollar.

Mjölkbönderna befarar att förlusterna ska stiga ytterligare om regeringen fortsätter med sina sanktioner. Enligt NMPF förstår producenterna att uppskatta Donald Trumps ärliga uppsåt att hjälpa bönderna men det räcker inte.

Regeringens senaste kompensationer tillåter ett marknadsstöd på bara 127 miljoner dollar, som är en droppe i havet. Till råga på allt är stödet bara avsett för en halv årsproduktion och täcker inte på långt när behovet.

Mjölkproducenterna noterar att regeringen har lovat en ny stödomgång inom detta år. Det är gott och väl. Producenterna skulle ändå gärna samarbeta med regeringen för att nå en lösning som bättre motsvarar gårdarnas behov, sade Mooney under veckoslutet.

Utöver tullproblemet lider USA:s mjölksektor av ett lågt mjölkpris som beror på en kontinuerlig överproduktion. I samband med det nya frihandelsavtalet med Kanada hoppas Trump på en växande export av mjölk men än så länge har framgångarna uteblivit.