Jordbruk Marknad

IGC sänker prognosen
för årets veteskörd i EU

Marknadsexperterna inom det internationella spannmålsrådet IGC har sänkt prognosen för EU:s veteskörd. Efter en extremt torr sommar har kraftiga regn ställvis stört skördearbetet. Det torde bli knappt om vete av god kvalitet.

Experterna i London räknar nu med en EU-veteskörd på 133,3 miljoner ton. Det är en nedskrivning med 1,3 miljoner ton sedan prognosen i medlet av juli. I praktiken torde skörderesultatet ytterligare försämras på grund av starka regn i augusti.

Regnen har ökat oron för starka förskjutningar i kvaliteten på spannmålen. Det fuktiga vädret har visserligen fördelats ojämnt, så att vissa delar av EU har drabbats mer än andra hörn. Trots detta räknar IGC med betydligt mer djurfoder än tidigare år.

I Ryssland fick växtperioden en regnig start och därefter har vetet fått växa under tämligen torra förhållanden. Växtligheten har klarat sig hyggligt. De första skörderapporterna är goda, men överträffar knappast de senaste årens rekordskördar.

Den ryska skörden torde ändå förbli mindre än de senaste årens rekordskördar och bakslag kan ännu inte uteslutas. På grund av kraftiga regn i delar av de centrala regionerna och Volga råder fortfarande en viss osäkerhet om kvaliteten.

När det gäller kvantiteten är IGC säkrare på sin sak. Prognosmakarna har höjt uppskattningarna för den ryska veteskörden med 0,8 miljoner ton, till 84,4 miljoner ton. USA-experterna inom USDA räknar med 85 miljoner ton.

Ukraina har delvis fått lov att tröska tröska mellan skurarna så gott det går. Trots detta räknar spannmålsrådet med en förhållandevis god veteskörd. Ukraina har gynnats av jämn nederbörd under växtsäsongen.

Prognosen för det krigshärjade landet har höjts med 1,3 miljoner ton, till 24,5 miljoner ton vete. Omvänt kan det fuktiga vädret ännu medföra kvalitetsförluster. Bara omkring 40 procent av vetet torde duga för kvarnarna, mot upp till 70 procent under tidigare år.

Trots problemen med utskeppningar av spannmål via Svarta havet tror IGC att ukrainskt vete också denna säsong når exportmarknaderna ute i världen. Men sannolikt kommer 12 miljoner ton att skeppas ut på olika vägar.

IGC-experterna utgår från att EU kommer att exportera 34,3 miljoner ton vete under säsongen 2023/24. Mycket beror emellertid på kvaliteten. Kraftiga regn kan fortfarande medföra bakslag, särskilt med avseende på kvaliteten.