Jordbruk Skogsbruk SLC Opinion

I marginalen:
Ny fart på klimatdebatten

Debatten om klimatet har tagit fart efter IPCC:s rapport för en tid sen. Många debattörer har mycket tvärsäkra åsikter vad som måste göras för att rädda klimatet. Gemensamt för nästan alla av dem är att de inte läst IPCC:s rapport.

Hela tiden förs fram att vi måste minska, eller till och med sluta med köttkonsumtion i Finland för klimatets skull. Det de inte vet, eller vill veta är att antalet mjölkkor har minskat de senaste 50 åren i Finland från en miljon till dagens 270.000.

En annan aspekt av saken är att idisslare äter gräs, vallen i sin tur binder koldioxid mycket effektivt. Om nötdjuren försvinner så försvinner också vallen. Tar man en global aspekt på det hela, så är 40 procent av världens åkrar bäst lämpade för vallproduktion. Enligt statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt står husdjursproduktionen för 5 procent av Finlands klimatutsläpp.

Vill vi verkligen göra något åt klimatutsläppen så är det de fossila bränslena som på olika sätt måste fasas ut. Våra stora städer som ofta påstår sig vara miljövänliga, använder till stor del stenkol för uppvärmning. Trafiken använder nästan uteslutande fossila bränslen som drivmedel.

Det är här där de stora utsläppskällorna finns, som vi måste sätta in åtgärder. Tyvärr finns samma fenomen som alltid, det är lättare att skälla på någon annan, än att själv vidta åtgärder. Det är horribelt att de enda näringar som binder koldioxid, jord och skogsbruket, ska anklagas för att det är vi som åstadkommer klimatförändringen.

Genom god skogsskötsel har vi i Finland fördubblat virkesförrådet i våra skogar på 50 år. I debatten framkommer, ibland på sådan nivå att man inte tror det är sant, att skogsbruket ska sluta avverka. Att tro på en sådan lösning är naivt och saknar all form av helhetssyn.

Det är genom att avverka klokt, och att satsa pengar på skogsskötselåtgärder som vi har åstadkommit den stora ökningen i virkesförrådet vi har idag. Vi kan fortfarande öka virkesförrådet i skogarna med goda skogsskötselåtgärder. Med förbud och begränsningar blir resultatet det motsatta.

Vi kan ersätta det mesta av uppvärmningen som idag sker med stenkol och olja med träbaserade bränslen. De flesta större byggnader görs idag i Finland av betong. Genom att börja bygga mera i trä, binder vi koldioxiden i virket under en lång tid.

Att efterlysa sunt bondförnuft är väl för mycket begärt. Men de som idag ropar högst och kommer med enkla lösningar som motverkar sitt eget syfte, kunde tänka efter först. Jord och skogsbruket har lösningarna, vi har råvarorna som på olika sätt kan ersätta fossila bränslen.

Niclas Sjöskog
Vice ordförande, ÖSP