EU Landsbygdsnäringar

Holländska minkar avlivas
efter misstanke om corona

Myndigheterna i Nederländerna har börjat avliva upp till 10.000 minkar i minst åtta farmer, som uppges bära på coronasmitta. Två personer som arbetar i minkfarmer har enligt myndigheterna infekterats.

Veterinärer inledde operationen på en pälsdjursfarm med 1.500 djur i den södra delen av landet, uppger den nederländska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Åtminstone åtta farmer uppges vara drabbade.

Redan i slutet av april konstaterade myndigheterna misstänkt coronasmitta hos mink i nederländska farmer. Enligt uppgifter från jordbruksministeriet led djuren av andnöd och problem med matsmältningen.

Senare bekräftades misstankarna efter provtagning. I maj identifierades covid-19 hos två personer, som enligt myndigheterna ”med största sannolikhet” hade smittats av djuren. Farmerna har nu stängts.

Enligt världshälsoorganisationen WHO är fallen i Nederländerna unika i sitt slag. Man känner inte till tidigare fall där den nya typen av coronavirus skulle ha överförts från djur till människor.

Alla farmer med smitta kommer att röjas, uppgav en talesperson för den ansvariga myndigheten. Experter befarar att minkfarmerna kan utvecklas till en reservoar för coronavirus i en situation då covid-19 minskar hos befolkningen i landet.

Efter stängningen måste tester genomföras i samtliga misstänkta anläggningar. Djuren har belagts med transportförbud. Det är strängt förbjudet för utomstående personer att besöka minkfarmerna, som huvudsakligen är belägna i den sydliga provinsen Brabant.

Stängningen berör uteslutande farmer där coronasmitta har fastställts genom provtagning. I Nederländerna finns omkring 150 pälsdjursfarmer. Näringen kommer att förbjudas i landet från och med 2024.

Två djurrättsorganisationer försökte utverka ett förbud mot avlivningen av mink i de misstänkta farmerna men kravet avvisades. Minkarna avlivas med kolmonoxid, varefter kadavren destrueras av ett specialföretag.