Vlees Palace 2 Pcqgf7Uwittraegybeajepn62Ni1N8Bk7Kxqso2Yyo
Den välförsedda köttbutiken i Haarlem får snart klara sig utan reklam. FOTO: Centrum Schalkwijk
Jordbruk EU

Holländsk stad
stoppar köttreklam

Den nederländska staden Haarlem med 160.000 invånare blir först i världen med ett förbud mot offentlig reklam för produkter som anses skada klimatet. Till denna grupp hör bland annat kött. Idén har genererat en häftig debatt om åsiktsfrihet.

Köttreklamen ska försvinna senast 2024. Initiativet har medfört stor uppståndelse och många köttätare anklagar staden för förmynderi. Nederländernas köttindustri kontrar med en motkampanj till förmån för köttkonsumtionen.

Förbudet mot köttreklam har initierats av det gröna vänsterpartiet ”GroenLinks” lokalavdelning. Förslaget antogs redan förra året av stadsfullmäktige. Utöver kött förbjuder staden reklam för andra ”klimatskadliga” produkter som flygresor och fossila bränslen.

Idén har lanserats av lokalpolitikern Ziggy Klazes, som har blivit ett efterfrågat intervjuobjekt i lokala medier. Hon motiverar sitt initiativ med att staden varken borde få motarbeta klimatförändringen eller göra reklam för klimatskadliga produkter.

Kedjorna slåss om varje kund

I Haarlem råder, i likhet med de flesta städer, nästan inflation i reklambudskap för livsmedel och priset är mestadels det viktigaste argumentet i kampen om kunderna. Konkurrensen mellan livsmedelskedjorna är stenhård och plakaten är brokiga.

Staden reagerar nu genom att förbjuda köttreklam på offentliga platser i staden. Med detta avses bland annat alla elektroniska bildskärmar, reklampelare och affischer i staden och de offentliga trafikmedlen.

Det dröjer emellertid ett par år till starten, eftersom förbudet mot köttreklam enligt det officiella beslutet ska verkställas först 2024. I samma veva kommer också offentlig reklam för flygresor, fossila bränslen och bilar med förbränningsmotorer bannlysas.

Klazes bemöter kritiken att staden skulle utöva en förmyndarmentalitet för att motarbeta köttkonsumtionen. Vi kan inte fortsätta att varna för klimatkriser och parallellt uppmana folk att inhandla köttprodukter som är skadliga för klimatet, hävdar hon.

Köttindustrin går till motoffensiv

Enligt Klazes får var och en som vill steka kött hemma i sitt kök gärna fortsätta med det. Denna grupp utgör i vilket fall som helst en bred majoritet. Enligt opinionsundersökningar äter varje holländare i medeltal 67,1 kg kött per år.

Den nederländska köttindustrin kontrar redan med en egen kampanj som framhäver köttets positiva effekter på hälsan och branschens bidrag till landets ekonomi. Kampanjen lanseras med namnet ”Nederland Vleesland” (Nederländerna är ett köttland).

Kärnan i kampanjen riktar sig mot förbudet mot köttreklam. Köttbranschens företag protesterar och ifrågasätter reklamförbudets laglighet. Beslutet anses till och med inkräkta på yttrandefriheten.

Den nederländska kampanjen har redan genererat bondeprotester. Köttförespråkarna anser att det är otänkbart att stoppa reklam för kött. Myndigheterna går för långt i försöken att föreskriva vad som anses vara bäst för folket.

Kritikerna betraktar förbudet mot köttreklam som censur och befarar en stigmatisering av folkgrupper som gärna äter kött. Kampanjens förespråkare invänder mot påståendet med argumentet att det är fritt fram att göra reklam för ekologiskt kött.