Lpx 152056
Ett holländskt företag ska hjälpa boskapsproduktionen att sänka CO2-avtrycket med en särskild fodertillsats. FOTO: Landpixel
Jordbruk Globalt

Holländsk fodertillsats sänker
kornas metanutsläpp markant

Metan från kor och andra idisslare släpper ut metan som bidrar till klimatförändringen. Företaget Royal DSM i Nederländerna har utvecklat en fodertillsats som kan reducera utsläppen med en fjärdedel. DSM samarbetar redan med Valio och Fonterra.

En idisslande ko släpper varje år ut en ekvivalent av tre ton CO2 i form av metan i atmosfären. Inom mjölkproduktionen står metan för upp till hälften av sektorns klimatutsläpp.

Det ligger därför i branschens intresse att sänka metanutsläppen. I Nederländerna har den stora närings- och foderkoncernen Royal DSM i tio års tid forskat i fodertillsatser som sänker kornas metanutsläpp och förbättrar CO2-avtrycket för mejeriprodukter.

Produkten med handelsnamnet Bovaer ska inom kort vara redo att introduceras på marknaden. En studie vid lantbruksuniversitetet i Wageningen har nyligen bekräftat att fodertillsatsen håller vad den lovar.

Ett försök med 64 Holstein-mjölkkor har bekräftat att försökskorna släppte ut mellan 27 och 40 procent mindre mängder metan, beroende på foderblandningen. Programmen genomfördes med två olika blandningar.

Resultaten har utvärderats av en rad ledande forskningsinstitutioner och företag i Nederländerna. Involverade var bland annat mejerikoncernen FrieslandCampina och foderleverantörerna Agrifirm, De Heus och ForFarmers.

Valio och DSM ska samarbeta

Efter tio år av produktutveckling vill Royal DSM inom kort introducera Bovaer på EU-marknaden. Produkten lämpar sig för kor, får, getter och andra idisslare. En fjärdedels tesked per dag blockerar ett enzym som producerar metan.

Det nederländska företaget samarbetar redan med partnerkoncerner inom mejeri- och köttproduktionen. Intresset för samarbete är stort hos de stora mejerikoncernerna, som är angelägna om att sänka sina CO2-avtryck.

Finländska Valio och den nyzeeländska mejerijätten Fonterra har inlett samarbete med Royal DSM. I ett pressmeddelande uppger Valio att koncernen kommer att starta ett demonstrationsprojekt med holländarna.

Valio betraktar tekniken som en chans att förbättra välfärden för både människor och boskap, samtidigt som koncernen vill minska sin miljö- och klimatpåverkan. Målet är en CO2-neutral mejerikedja efter 2035.

Avsikten är att utveckla och testa Bovaer i Valios produktions- och marknadsföringssystem. Valio kommer att pröva kvalitet och funktioner genom att använda fodertillsatsen på de egna gårdarna.

DSM har utvecklat en lovande teknik som drastiskt kan förbättra boskapens CO2-avtryck. Reduceringen av metanutsläppen kan bli en viktig byggsten för koncernens ambitioner att producera kolneutral mjölk, uppger Juha Nousiainen som leder Valios klimatprogram.

Nya Zeeland blir nästa provbänk

Den multinationella mejerikoncernen Fonterra har nyligen tillkännagivit sitt intresse för samarbete med Royal DSM. Fonterra måste finna nya vägar att sänka sina utsläpp av växthusgaser hemma i Nya Zeeland.

Fonterras chef för producentrelationer Richard Allen framhåller att metanproblemet inte går att lösa genom nya pålagor för producenterna. Det gäller att finna nya och okonventionella vägar för att nå resultat.

Som jag ser det kan Bovaer vara den rätta lösningen. Vi söker ett genombrott för att lösa emissionsproblemen hos boskap. Därför blir samarbetet med DSM både spännande och intressant, kommenterar Allen.

Ett gemensamt projekt med DSM ska nu ta reda på om fodertillsatsen går att introducera inom mjölksektorn i Nya Zeeland. Koncernen måste radikalt sänka CO2-utsläppen och Boaver är en intressant chans, säger koncernens teknik- och forskningchef Jeremy Hill.

I DSM -tekniken ser Fonterra nya chanser att stärka sin position som global marknadsledare inom mejeriprodukter. Först gäller det att utreda hur Boavers system fungerar i Nya Zeeland där korna huvudsakligen går på bete, tillägger Hill.

Läs också: Mjölkprov avslöjar kons metanutsläpp