Jordbruk

Höstanmälan kan nu skickas in

Odlarna kan skicka höstanmälan om miljöersättning i e-tjänsten Vipu fram till fredagen den 30 oktober, meddelar Livsmedelsverket.

Anmälan gäller basskiften där åtgärder inom miljöersättningen vidtas för växttäcken vintertid på åkrarna, placering av flytgödsel i åkern samt återvinning av näringsämnen och organiska ämnen.

Höstanmälan för växttäcken vintertid på åkrarna ska göras årligen. Om odlaren ansöker om ersättning för åtgärder för placering av flytgödsel i åker eller återvinning av näringsämnen och organiska ämnen, ska en höstanmälan göras även om dem.

Gårdarna kan med hjälp av höstanmälan planera vilka skiften som lämnas växtbeklädda redan innan anmälan skickas. Anmälningen av gödselåtgärder underlättas av en funktion där man kan kopiera samma gödselinformation för flera skiften åt gången.

Skiftesuppgifterna som gården meddelat på våren är färdiga att användas i Vipu. Om gården har varit i åkerövervakning kan det ha skett förändringar i de arealer som anmälts på våren. Arealerna kan kontrolleras i inspektionsberättelsen från övervakningen.

I höstanmälan ska arealerna anges i enlighet med inspektionsberättelsen, om rapporten har inkommit före utgången av höstanmälningstiden.

Onsdagen 14.10 förekommer det i Viputjänsten ett serviceavbrott som beror på uppdateringar. Under avbrottet kan man inte fylla i höstanmälan.