Jordbruk Landsbygdsnäringar

Höjd punktskatt drabbar inhemsk frukt- och bärsaft

Ämnar regeringen vidta några åtgärder för att separera naturligt framställd frukt- och bärsaft från övriga läskedrycker i beskattningen? Den frågan ställer riksdagsledamöterna Mats Löfström, Thomas Blomqvist och Mats Nylund från svenska riksdagsgruppen i ett skriftligt spörsmål till regeringen.

– Naturligt framställda livsmedelsprodukter är en nordisk specialitet, och inhemska producenter av frukt- och bärsaft skulle få ett kännbart stöd om de blev befriade från punktbeskattningen, heter det i motiveringarna till spörsmålet.

De tre riksdagsledamöterna påminner om att den finska beskattningen av läskedrycker härstammar från 1940. Fruktsafter har inte alltid beskattats för sitt socker på samma sätt som läskedrycker under den efterföljande perioden, och saft utan tillsatt socker har inte varit konsekvent inkluderat i punktskatten.

I Finland punktbeskattas läskedrycker med eller utan socker. I och med att man klassificerar drycker med sockerhalt på över 0,5 volymprocent som läskedrycker, så beskattar man även naturligt framställd frukt- och bärsaft på samma sätt som kolsyrade läskedrycker. Detta trots att många saftprodukter är framställda utan socker och tillsatsämnen, så att dess hälsoskadlighet trots sitt fruktsocker inte kan jämställas med kolsyrade läskedrycker.

Inte vanligt i andra länder

Riksdagsledamöterna har också jämfört med flera andra länder som har valt att inte beskatta frukt- och bärsaft utan tillsatt socker, och endast sju länder inom Europeiska Unionen uppbär liknande punktbeskattning som Finland.

– Exempelvis Belgien uppbär en punktskatt på alkoholfria läskedrycker sedan 1990-talet, men med undantag för frukt- eller grönsakssaft. Lettland har ett mycket liknande beskattningssystem som inte heller omfattar frukt- och grönsakssaft. Frankrike uppbär punktskatt på alkoholfria drycker som innehåller socker eller sötningsmedel, men dessa inkluderar endast lemonad och fruktsaft med tillsatt socker. I Ungern är fruktsaft innehållande minst 25 volymprocent frukt befriat från skatt, och i vårt grannland Sverige uppbärs ingen punktskatt på läskedrycker överhuvudtaget, heter det i motiveringarna till spörsmålet.

Riksdagen behandlar just nu en budgetproposition om en höjning av punktskatten på läskedrycker. Punktskatten på läskedrycker som innehåller mer än 0,5 procent socker höjs från 22 cent till 27 cent per liter färdig dryck. Punktskatten på övriga läskedrycker höjs från 11 cent till 12 cent per liter.