Jordbruk SLC

Högre stöd på Åland
för bevattning och täckdiken

Ålands landskapsregering har höjt stödnivån för bevattning och täckdikning från 30 till 35 procent. Samtidigt höjs också ersättningen för eget arbete och användningen av egna maskiner som traktor, traktorgrävare och grävmaskin. Höjningen är fem euro både för arbetet och för maskinerna.

Finansieringshandläggare Leif Franzell vid landskapsregeringens jordbruksbyrå påpekar att landskapsregeringen gjort höjningarna med hänvisning till den hållbara livsmedelsstrategi som Ålands Producentförbund utarbetat.

Också landskapsregeringens arbetsgrupp för framtagande av bevattningsstrategin ansåg att ändringen behövs för att Åland ska följa med utvecklingen inom hållbart jordbruk samt landskapets utvecklings- och hållbarhetsagenda.

– Åtgärden är viktig för att stärka jordbrukets konkurrenskraft och  motståndskraft, framhåller Franzell och påpekar att ny teknik och möjlighet att gräva egna bevattningsdammar gör att jordbrukarna har tillgång till vatten även om det blir torka samtidigt som dessa åtgärder är bra för miljön.

Franzell svarar gärna på frågor och ger tips om investeringar per telefon 018-25276 och e-post leif.franzell@regeringen.ax.