El3
Den belysta odlingen av växthusgrönsaker är i fara på grund av skyhöga elpriser. Närpes Grönsaker räknar med att 30-50 procent av andelslagets året runt-odlare inte producerar i vinter. Joakim Strand, ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott, är oroad för situationen. Han har dock beslutat att han tänker odla i vinter trots att riskerna är stora.
Jordbruk SLC

Höga elpriser påverkar volymen
av växthusgrönsaker i vinter

Den belysta växthusodlingen är i fara på grund av de höga elpriserna. Närpes Grönsaker räknar med minst 30-50 procent minskning av volymen i vinter. Situationen är besvärlig, säger Joakim Strand, ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott.

Förra veckan meddelade en av landets största tomatproducenter i Närpes att det inte blir någon produktion i vinter. Den enskilt största orsaken är de skyhöga elpriserna som för många året runt-odlare inte gör det ekonomiskt möjligt att producera även vintertid.

– Mycket kan hända ännu, men vi räknar med att mellan 30 och 50 procent av arealen/volymen kan lämna bort. Dessutom kan färre lystimmar på det som odlas påverka skördeutfallet negativt. Primärt är det elpriserna som är den största boven och för en del har elpriserna, beroende på vilka avtal man har, kommit upp flera hundra procent. Börshandeln med el är helt galen, säger Stefan Skullbacka, vd för andelslaget Närpes Grönsaker.

Växthusproducenternas elavtal kan se mycket olika ut. En del kan ha låst priserna och har förmånligare avtal än andra. Speciellt de som inte har låst priset för nästa års första kvartal hamnar nu att tänka om, enligt Skullbacka.

– Risktagningen blir för stor för en del om de går in för spotpriser, dagspriser, under januari till mars. Det blir avgörande för många hur stor procent av elen som de har låst. Redan i fjol var elpriserna en utmaning för många speciellt med tanke på det var en kall vinter som höjde Finlands områdespris, förklarar han.

Läget är allvarligt

Joakim Strand, året runt-odlare och medlem i andelslaget ifråga samt ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott, konstaterar att läget är allvarligt. I dagsläget går det bara att spekulera om vilka nivåer elpriserna ligger på i vinter.

– Områdespriset påverkas av hur mycket vindkraften produceras och förra året blåste det lite, vilket drog upp områdespriset. Sedan får vi se vad som händer om Olkiluotos nya kärnkraftverk hinner börja producera för fullt i december. Situationen är minst sagt besvärlig och därför väljer en del av odlarna att inte ha produktion vintertid, säger Strand.

Han drar gällande avtalen som producenterna har likheter med privata hushåll. En del kan ha priser på 9 cent per kilowattimme medan de som gör avtal i dag kan ha ett pris på 40-70 cent per kWh. 

– Inom växthusbranschen är det på samma sätt och sedan kan spotpriserna variera enormt mycket från dag till dag. Så många av oss har olika förutsättningar.

Han hör till de som har ett förmånligare elavtal och det bidrog till hans beslut som är att fortsätta odla i vinter. Förra vintern blev det att justera belysningen under timmar på dygnet med billigare el.

– Vi laborerade fram och tillbaka beroende på elpriset. Det gick och därför tänker vi försöka odla också den här vintern trots att elpriserna för oss också har stigit. Får man önska sig ett väder under vintern så hoppas jag på att det inte är en så kall vinter utan en mildare med mer blåst, säger Strand.

El7
Det kommer att bli ett mindre utbud av inhemska grönsaker i vinter. Flera året runt-odlare kommer inte att producera grönsaker i år på grund av de höge elpriserna. Historiska beslut i tider som onekligen är exceptionella.

Viktigt hålla kvar inhemska alternativ

Något som han också ser som mycket viktigt är att produktionen av inhemska grönsaker vintertid fortsätter. Under tjugo år har odlarna i Närpes byggt upp ett utbud av inhemska grönsaker – något som nu riskerar gå om intet.

– Mister vi hyllplatser i butiken kan det ta länge innan vi får dem tillbaka. Så med tanke på det fina arbete som gjorts i många år är det viktigt att vi kan fortsätta förse handeln med inhemska grönsaker också under vintern, förklarar han.

Han får medhåll av Skullbacka. 

– Mycket långsiktigt arbete kan man säga riskerar raseras om om vi inte kan fortsätta ha ett tillräckligt utbud även vintertid. Det tar tid och att bygga upp ett sådant utbud igen och ställa om produktionscyklerna. Men vi vet inte hur elpriserna utvecklas och det kan bli ännu svårare läge nästa år om situationen inte normaliseras. Vi påverkas mycket av vad som händer ute i världen, konstaterar han.

Att hålla igång en egen produktion av växthusgrönsaker vintertid blir speciellt viktigt nu. Enligt Strand finns det också stor risk för att utbudet på importerade grönsaker minskar.

– Även i Holland kommer vinterproduktionen att minska på grund av höga gaspriser. Den europeiska marknaden är också svår att förutse nu och spanska och marockanska grönsaker kan bli eftertraktade i Mellaneuropa och det som lämnar får vi kanske ta del av. Så även för självförsörjningen är det viktigt vi har egen produktion av grönsaker, säger han.

El8
Vilket avtal växthusproducenterna har i dagsläget styr förutsättningarna för att ha belysning och producera grönsaker i vinter. En del odlare har redan beslutat att det inte blir någon vinterproduktion.

Risk för överutbud i vår

Något som Närpes Grönsaker strävat efter är att bygga upp en produktion som är anpassad efter efterfrågan beroende på årstiderna. Nu riskerar det bli ett överutbud av inhemska grönsaker under våren när året runt-odlarna som inte haft produktion troligen börjar producera när säsongsodlarna också gör det.

– Vi kan ha ett läge med kraftigt överutbud när vårsäsongen börjar nästa år. Det är faktiskt ett skräckscenario för prisbilden kommer i så fall inte att vara bra, säger han.

Strand fortsätter: – Det finns stor risk att en stor mängd grönsaker kommer ut till marknaden under våren och till sommaren. Balansen rubbas och då blir det absolut en besvärlig sommar för alla.

Många drabbas av att produktionen under vintern ser ut att minska. Växthuspersonal kommer permitteras och personal inom logistik och annat kommer också att drabbas.

– Mindre volymer påverkar vår personal på packeriet och vi vet inte hur det blir. Läget blir utmanande för alla, säger Skullbacka.

Strand tycker att staten borde komma emot bättre nu när läget är exceptionellt. Men han är också medveten om att det är en utmaning för bidrag eller stöd uppväger inte de nuvarande elpriserna.

– Men det behövs mer statliga åtgärder för vi ska kunna upprätthålla en egen produktion av grönsaker vintertid. Något måste göras och fortsätter det så här vet jag inte hur det ser ut nästa år.