El3
Den belysta odlingen av växthusgrönsaker är i fara på grund av skyhöga elpriser. Närpes Grönsaker räknar med att 30-50 procent av andelslagets året runt-odlare inte producerar i vinter. Joakim Strand, ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott, är oroad för situationen. Han har dock beslutat att han tänker odla i vinter trots att riskerna är stora.
Jordbruk SLC

Höga elpriser påverkar volymen
av växthusgrönsaker i vinter

Den belysta växthusodlingen är i fara på grund av de höga elpriserna. Närpes Grönsaker räknar med minst 30-50 procent minskning av volymen i vinter. Situationen är besvärlig, säger Joakim Strand,...
Viktigt hålla kvar inhemska alternativ Något som han också ser som mycket viktigt är att produktionen av inhemska grönsaker vintertid fortsätter. Under tjugo år har odlarna i Närpes byggt upp ett...
Risk för överutbud i vår Något som Närpes Grönsaker strävat efter är att bygga upp en produktion som är anpassad efter efterfrågan beroende på årstiderna. Nu riskerar det bli ett överutbud...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera