Hermes Jan23 Nvk
Hermes-appen riktar sig speciellt till lantbruksbranschen, trädgårdsbranschen, skogsbranschen och plantskolebranschen. Förutom finska och svenska kan appen användas på engelska, ryska och ukrainska.
Jordbruk Skogsbruk

Hermes-appen hjälper
arbetstagare och arbetsgivare
inom jord- och skogsbruk

Den nya flerspråkiga Hermes-applikationen skall hjälpa utländska arbetstagare och inhemska arbetsgivare inom jord- och skogsbruk med kommunikation, arbets- och rättsfrågor.

Kristel Nybondas, som är vd för Landsbygdens Arbetsgivareförbund, är nöjd med appen.

– Med tanke på säsongsarbetstagare som kommer från andra kulturer och som talar andra språk uppstår lätt problem. De känner inte till våra arbetsrättsliga regler, så det finns ett väldigt stort ansvar på arbetsgivarsidan beträffande det som måste tolkas, översättas och förklaras. Då är det en stor fördel med en telefonapplikation som kan laddas ner redan på förhand före man åker till Finland för att jobba. Även människor från fattigare länder tenderar att ha telefoner och förstår sig på applikationer och sociala medier.

Hermes-appen riktar sig speciellt till lantbruksbranschen, trädgårdsbranschen, skogsbranschen och plantskolebranschen. Förutom finska och svenska kan appen användas på engelska, ryska och ukrainska.

Den är kostnadsfri och sparar ingen användarinformation. Dessutom är det viktigaste innehållet åtkomligt också utan mobilanslutning.

– Där finns fullt med information om vårt samhälle, boende, sociala förmåner, arbetsavtal, arbetstillstånd, men och också riktiga och rätta länkar. Det handlar om att skapa en trygg rekrytering och göra det klart för arbetstagaren att man inte behöver använda sig av förmedlare eller betala för att få en arbetsplats i Finland.

Nybondas poängterar att säsongsarbetaren genom appen också får tillgång till viktig kulturrelaterad information.

– Det är viktigt att de får veta hurudana vi är och vad de kan förvänta sig av en arbetsgivare i Finland. 

Den finska arbetskulturen beskrivs exempelvis som punktlig, direkt, informell och jämlik. Det gäller att komma i tid till arbetet, kommunicera rakt och dua varandra, samt inte bli förvånad om ens kolleger är tystlåtna och överkonsumerar kaffe.

Ett viktigt redskap också för arbetsgivaren

Nybondas understryker att Hermes-appen är ett stort hjälpredskap även på arbetsgivarsidan eftersom den har många språkversioner. Detta gör att de båda parterna kan kommunicera med varandra på arbetsplatsen.

– Arbetsgivarna är ju småföretagare och familjer som ofta inte har de juridiska eller språkliga färdigheter som behövs. De vet också vad arbetstagaren frågar eftersom man i appen som arbetsgivare också kan läsa det arbetstagaren ser. Det går lätt att växla mellan olika språk i appen för att kommunicera.

Brister i kunskap och kommunikation ställer ofta till problem. En stor del av den negativa rubriceringen gällande säsongsarbetskraft handlar enligt Nybondas om missförstånd, och inte om att man skulle behandla folk dåligt.

– Det är ofta förmedlare som inte har något med vår arbetsmarknad att göra som på vägen till Finland skapar problem. Här kan vi komma emellan genom att ge arbetstagarna hjälpmedel.

Applikationen har tagits emot med stort intresse även på europeisk nivå eftersom alla brottas med samma typ av problem. Enligt Nybondas försöker man nu inrikes också sprida information till myndigheter, migrationsverket, gränsbevakningen och ambassaderna. Speciellt gällande hur man skall integrera säsongsarbetskraften i Finland.

– Vem integrerar annars dem som kommer hit och plockar jordgubbar i tre veckor?

Hermes-projektet har finansierats av ARBETE2030 vid arbets- och näringsministeriet. Projektet leds av Industrifacket, men texterna är producerade i samarbete med Landsbygdens Arbetsgivareförbund, Privatskogsbrukets arbetsgivare, Forststyrelsen och Migrationsinstitutet.

Hermes-appen kan laddas ner från applikationsbutiker och projektets webbsida hermesapp.fi.