Helmi-programmets mål klara för pågående regeringsperiod

NTM-centralerna och Forststyrelsens naturtjänster har målsättningarna klara för livsmiljöprogrammet Helmi till och med slutet av 2023. Målet är att skydda 20 000 hektar och restaurera 12 000 hektar myrmark, restaurera 80...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera