H Backman 0025
Juris magister Heli Backman tillträder som vd för LPA i början av nästa år.
Landsbygdsnäringar

Heli Backman i ledningen för LPA

Generationsväxlingen inom ledningen av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA inleds med utnämningen av en ny verkställande direktör. Juris magister Heli Backman är efterföljare till verkställande direktör Päivi Hotari, som går i pension vid årsskiftet.

Heli Backman har en omfattande kännedom om socialförsäkringsskyddet. Den utmanande ekonomiska situationen inom lantbruket återspeglar sig oundvikligen också när det gäller LPA:s största kundgrupps, lantbruksföretagarnas, arbetsförmåga och ork.

– Social trygghet och rätt inriktade åtgärder behövs kanske mer än någonsin för att hjälpa lantbruksföretagarna att orka. Jag ser emellertid ljust på framtiden: försörjningsberedskapens betydelse och uppskattningen av lantbruksföretagarnas arbete har ökat under dessa svåra tider, konstaterar Backman i ett pressutskick.

– LPA:s verkställande direktör har en viktig roll som verkställare av den sociala tryggheten inom lantbruket och bland utövare av konst och vetenskap och som sakkunnig i utvecklingsfrågor. Heli Backman, som tillträder från positionen som överdirektör vid social- och hälsovårdsministeriet, har på grund av sin kompetens, erfarenhet och motivation utomordentliga förutsättningar för det här arbetet, konstaterar styrelseordförande Juha Marttila.

– Det känns fint att få tillämpa det jag tillägnat mig under min arbetskarriär i ledningen av LPA. LPA:s kundkrets utför ett värdefullt arbete i det finländska samhället, säger Heli Backman.

LPA mår bra 

Päivi Huotari, LPA:s verkställande direktör under många år, har gjort en betydande karriär som främjare av den sociala tryggheten inom lantbruket.

– Ett varmt tack till Päivi Huotari för det anslående arbete som hon har utfört för LPA och LPA:s kunder. LPA mår bra och åtnjuter såväl kundernas som intressentgruppernas förtroende. Här är ett bra ställe för den nya verkställande direktören att ta över, säger Marttila med tacksamhet.

Backman börjar sitt arbete hos LPA under hösten med att göra sig förtrogen med verkställande direktörens uppgifter. Verkställande direktörens ansvar överförs till Heli Backman i början av nästa år.

–  LPA har en fantastisk, engagerad personal som det har varit en glädje att arbeta med, konstaterar Huotari. Detta utgör en bra utgångspunkt även för fortsättningen.