Caba01B437Cf9F0782Ca002Abf9E13Dc
Atrias registrering av produktnamnet ”äkta basturökt skinka” väcker svenska protester. Kött- och charkföretagen invänder att exempelvis ”Pärsons basturökt gourmetskinka” har funnits i Sverige sedan 2012. Varumärket Pärson ägs i sin tur av HKScan.
Jordbruk EU

Hårdare tag i tvist
om basturökt skinka

Atrias registrering av produktnamnet ”äkta basturökt skinka” väcker svenska protester. Den svenska branschorganisationen Kött- och charkföretagen vill inte godta den finländska ensamrätten, uppger tidningen ATL.

Flera svenska tillverkare av liknande produkter protesterar mot finländsk ensamrätt att använda namnet. De svenska företagen befarar att Atrias varumärke kan äventyra deras marknadsföring av befintliga varumärken i Sverige.

Kött- och charkföretagen har därför kallat på hjälp från den svenska regeringen, som har lämnat in en invändning till EU-kommissionen. De svenska tillverkarna befarar att Atrias ensamrätt till namnet kan hota deras försäljning.

Enligt de svenska konkurrenterna kan registreringen också ge intrycket av att svenska produkter skulle snylta på det finska varumärket. Bland annat har Atrias egen ”Lönneberga basturökt skinka” funnits på marknaden sedan 2008.

Kött- och charkföretagen invänder att ”Pärsons basturökt gourmetskinka” har funnits sedan 2012 och ”Brödernas basturökta skinka” sedan minst 2016. Det enda som skiljer dem från Atrias produkter är vissa detaljer i rökningstekniken.

I Finland har Livsmedelsverket godkänt Atrias ansökan om namnskydd som gäller registrering av beteckningen ”Äkta basturökt skinka”. Ansökan om skyddad geografiskt beteckning har gjorts av föreningen Saunapalviyhdistys.

Argumentet för namnskydd är den äkta basturökta skinkans starka koppling till den finländska bastukulturen, som särskiljer den från andra länder och de rökta köttprodukter som framställs där.

Skillnaderna gäller i synnerhet tillverkningssättet och produktens unika kvalitet. Skinkan framställs i rökbastu genom direkt rökning med hjälp av alved. Värmebehandlingen ska dröja minst 12 timmar.

Moderna skinkor röks med hjälp av indirekta rökningsmetoder eller koncentrat med flytande rök. Till följd av den långa rökningstiden och metoden med direkt rökning är produkten rödbrun utanpå.

Produkten skiljer sig från annan rökt skinka i fråga om smak, arom och konsistens. Det slutliga beslutet om registrering av namnet fattas av EU-kommissionen.