Hankkija1
Claas skördetröskor är en ganska vanlig syn på våra finländska åkrar under tröskningssäsongen. FOTO: Mikael Lampén
Jordbruk Maskin & teknik Marknad

Hankkija tar över
försäljningen av Claas i Finland

Hankkija har nu tagit över försäljningen av Claas maskiner i Finland. Målet är att Claas traktorer ska bli de nästvanligaste och Claas skördetröskor de vanligaste i landet.

För att konsolidera handeln med Claas gör Hankkija ännu en omstrukturering i samarbete med moderbolaget Danish Agro. Så sent som i somras blev det offentligt på Okramässan i Oripää att Danish Agro, Hankkijas och Konekeskos ägare, tog över Konekeskos handel med lantbruksmaskiner.

Bolaget Finnish Agro Machinery grundades för ändamålet. Enligt den information som gavs då skulle Finnish Agro Machinery fortsätta med märkena Claas, Horsch och Rauch.

Nu tar i stället Hankkija över Finnish Agro Machinery via det nu grundade dotterbolaget Hankkija Koneeet. För maskinanskaffningen inom Hankkija Koneet svarar Risto Varis så som hittills och för maskinhandeln Jukka Keltto. Tapio Ärölä svarar för försäljning och eftermarknad, som i det här fallet betyder marknaden för service och reservdelar.

Bolaget har ingen egen VD utan de här tre herrarna rapporterar till Hankkijas verkställande direktör Jyrki Lepistö.

Gick snabbt med övertagandet av Claas

Jukka Keltto som tidigare var direktör för Konekeskos affärsverksamhet och verkställande direktör för Finnish Agro Machinery flyttar alltså nu över till Hankkija.

– Vi kom fram till att det är det rätta och det enda möjliga, säger han. Men det var också viktigt att Claas ska vara Hankkijas märke nummer ett. Vi ska nå en helt annan nivå än den nuvarande.

Det var under november som återförsäljningen av Claas övergick till Hankkija.

– Det brukar ta ett års tid innan allt är på plats, men det här gick rekordsnabbt, säger Jukka Keltto. Redan månaden efter inledde vi utbildningen.

I början av den här veckan har Hankkija också sålt sin första Claastraktor via sitt eget IT-system.

– Under mars ska vi runt med Claas på roadshow.

Ännu reservdelar till John Deere

Risto Varis kan berätta att Hankkija har för avsikt att fortsätta med försäljningen av John Deeres originalreservdelar, fastän märkesförsäljningen har flyttat till Wihuri som grundat bolaget Witraktor.

– Vi har också några John Deere traktorer i lager ännu, men de är inte många. I vilket fall som helst så koncentrerar vi oss nu på att utveckla marknaden för Claas, säger Risto Varis.

Hankkija öppnar således direkt förbindelse till Claas lager i Tyskland.

Försäljningsnätverket i Finland fungerar som förr med 24 reservdelsbutiker.

Hankkija2
Welf-Christoph von Plato, Jukka Keltto och Jyrki Lepistö informerade om Hankkijas övertagande av Claas försäljning i Finland på en info i början av veckan. FOTO: Micke Godtfredsen

Claas började samarbeta med Danish Agro

Welf-Christoph von Plato som svarar för Claas försäljning i Nordeuropa berättar att Claas började samarbeta med Danish Agro efter att svenska Lantmännen 2016 lämnade återförsäljningen av Claas i Sverige, Danmark och Norge.

Kort efter grundades Norwegian Agro Machinery och sedan kom motsvarande bolag i Sverige och Danmark. I somras grundades alltså också Finnish Agro Machinery, som nu kommer att uppgå i Hankkija Koneet.

Jyrki Lepistö påminner om att Hankkijas ägare, Danish Agro på kort tid har blivit den största och effektivaste aktören på maskiner i Nordeuropa. Det är lite intressant eftersom Danish Agro inte hade någon maskinhandel före förvärvet av först dåvarande Yrittäjien Maatalous 2011 och sedan Hankkija året efter.

– Det är bland annat tack vare samarbetet med Claas, att Danish Agro nu har fått en stark position.

I Europa är exempelvis Claas skördetröskor ledande, och de är sedan tidigare en ganska vanlig syn på våra finländska åkrar under tröskningssäsongen.

Claas självgående exakthackar är för sin del marknadsledande i hela världen.

– Vi har märkt en viss nedgång överlag i försäljningen inom hela branschen, men vi lyckades hålla vår position i fjol, säger Welf-Christoph von Plato. Vi väntar ett litet uppsving i år. Man räknar med att inkomsten för lantbruket i Europa stiger ungefär 10-15 procent. Vi hoppas det också ger utdelning i form av ökad försäljning.

Samma nivå i år i Finland

När det gäller de finländska böndernas köpkraft så påminner Hankkijas verkställande direktör Jyrki Lepistö om att fjolårets skörd var mycket god både till kvalitet och mängd, den uppgick till sammanlagt 4 miljoner ton. Det var en ökning på 46 procent jämfört med 2018 som visserligen var ett bottenår.

Inom produktionsgrenarna mjölk och kött är produktionen i stort sett på samma nivå som under de senaste åren.

– Det gäller också produktionsinsatserna, det har inte skett stora förändringar, säger Jyrki Lepistö. Tidigare räknade vi faktiskt med smärre minskningar men de har inte synts till.

Ett undantag är spridningen av kalk i söder, där förhållandena inte har varit de rätta under den här vintern.

I längden finns det i alla fall skäl att räkna med en minskning av växtskyddsmedel.

Också maskinhandeln som i fjol

– Vi har dragit slutsatsen att maskinhandeln sammanlagt hålls på i stort sett samma nivå i år som i fjol, säger Jyrki Lepistö.

Enligt honom är maskinhandeln i Finland nu nere i cirka 500 miljoner euro, en sänkning med cirka 40 procent under 5 års tid.

– Nu skulle den helst inte få sjunka mer, säger han.

Handeln med skördetröskor var mycket låg i fjol, det var ungefär 90 maskiner som såldes.

– Vi hoppas nog på åtminstone 110 maskiner i år, säger Jyrki Lepistö. Om inte skördetröskorna förnyas i snabbare takt, så kommer vi förr eller senare i en situation då skördekapaciteten i Finland inte räcker.

I alla fall så ökar storleken på de nya maskiner som går till försäljning, liksom också tekniken blir allt mer avancerad.

– Vi talar ju också om alltmer gemensam användning av maskiner och om maskinstationer. Det går långsammare hos oss än på många andra håll i Nordeuropa, men en utveckling är på gång.

På tal om vallmaskiner så kommer Hankkija att fortsätta sälja Krone parallellt med Claas. Samson, Horsch och Rauch hör däremot inte till Hankkijas varumärken.

Resultat över 7 miljoner euro

Av en omsättning på cirka 800 miljoner euro sammanlagt var Hankkijas försäljningsbidrag just under 99 miljoner euro i fjol mot närmare 97 miljoner 2018. Driftsbidraget var 13 miljoner mot 11 miljoner 2018 och resultatet före skatt cirka 7,7 miljoner mot litet på 6 miljoner 2018.

Jyrki Lepistö anser att siffrorna är ett vittnesmål om att Hankkija inte har dragit hemåt.

– Vi klarar nätt och jämnt att utveckla verksamheten med det resultatet, säger han. Början av fjolåret var i övrigt svår, men handeln repade sig senare.

I fjol var det främst på spannmålshandeln som Hankkija och många andra gjorde förluster.

– Att priserna var låga i fjol drabbade så gott som hela Nordeuropa.

Jyrki Lepistö passar också på att påminna om att Hankkija investerar i Finland, bland annat samlas all den verksamhet som nu finns i Seinäjoki i ett nybygge runt foderfabriken där.