Jordbruk

Handelsträdgårdsförbundets
innovationstävling 2024

Handelsträdgårdsförbundet söker nya produkter, produktionsmetoder, tjänster eller idéer som kan förbättra den finländska växthusproduktionen och dess lönsamhet. Det totala värdet av prissumman är 10.000 euro.

Innovationstävlingens syfte är att främja nytänkandet bland företag, universitet, forskningsinstitut och personer verksamma inom växthusproduktionen. Lösningarna kan vara relaterade till produktion, produktutveckling, teknik eller till och med marknadsutveckling av växthusföretagens produkter.

Huvudpoängen är att förslagen är realistiska och har ett nyhetsvärde. Förslagen bör även bidra till företagens lönsamhet, produktivitet och konkurrenskraft eller till deras miljövänlighet.

Deltagande är öppet för finländska företag, kommuner, universitet och andra utbildningsinstitutioner, forskningsinstitut och privatpersoner fram till den 31 augusti. Juryn kommer att bestå av Handelsodlarförbundets styrelse med experter som de själva väljer. Prissumman är 10.000 euro.

Skicka in ditt bidrag via www.lyyti.fi/reg/innovaatiopalkinto24.