Mikael Soderholm1
Mikael Söderholm har haft många järn i elden. Han har skött två jordbruk och ett flertal förtroendeuppdrag samtidigt. Här poserar han vid traktorn som han använde då han brukade jorden i i Estland.
Jordbruk SLC

Han har fört jordbrukarnas talan
i snart fyra decennier

Jordbrukaren Mikael Söderholm i Kimito hoppas att fler unga engagerar sig. Någon måste föra jordbrukarnas talan, annars blir vi överkörda, säger han.

Kimitobon Mikael Söderholm har alltid värnat om jordbrukarnas intressen. I snart fyra decennier har han fört jordbrukarnas talan genom att engagera sig i olika förtroendeuppdrag.

Men nu när han inte längre är aktiv jordbrukare har han varvat ner och minskat på förtroendeuppdragen. Sonen Winnie har tagit över jordbruket och gården som varit i släktens ägo i 334 år.

– Sonen är nu jordbrukare i elfte generationen, säger Söderholm.

Brodern Ronnie är företagare och driver ett metallföretag.

Söderholm är glad över att släktgården går i arv och förhoppningsvis också till följande generationer. Så är inte fallet på alla gårdar. Generationsväxlingarna har blivit färre och antalet jordbrukare har minskat. Och de som är kvar får kämpa hårt för att få ekonomin att går runt.

– Det gäller att förstå sig på ekonomi och att inte investera för mycket. Och så ska man bara odla det som är lönsamt, säger Söderholm.

Själv övergick han till ekoodling 2011 när inkomsterna från spannmålsodlingen sjönk.

– Det var en satsning som lönade sig eftersom man får ett bättre pris för ekoprodukter och är mindre beroende av inköp av dyra förnödenheter, säger Söderholm.

Söderholm som hoppas att fler unga är villiga att stå upp för jordbrukarna i fortsättningen.

– Det är svårt att få folk att engagera sig. Men någon måste föra jordbrukarnas talan, annars blir vi överkörda, säger han.

Engagerade sig redan som ung jordbrukare

Själv engagerade Söderholm sig redan som ung jordbrukare i producentrörelsen och under senare år också inom lantbruksrådgivningen.

Han har också varit aktiv inom politiken, både i Svensk ungdom och Svenska folkpartiet. Söderholm var ledamot i Kimito kommunfullmäktige i två mandatperioder på 1980-talet. Samtidigt var han också  ordförande i lantbruksnämnden.

Sedan kom lantbrukets intresseorganisationer med i bilden och förtroendeuppdragen blev fler. Söderholm innehade i många år förtroendeposter i Åbolands svenska producentförbund eller ÅSP (i dag SLC Åboland), Finska hushållningssällskapet, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, samt Svenska lantbrukssällskapens förbund, SLF.

Han har dessutom innehaft förtroendeuppdrag i ett flertal föreningar, organisationer och företag. Listan över förtroendeuppdrag är lång.

Förtroendeuppdragen i lantbruksorganisationerna har varit givande. Han har träffat många människor och utbytt åsikter med folk i branschen.

– Och så har jag kunna påverka, säger Söderholm, som är van att säga vad han tycker.

– Är man invald ska man också säga sin åsikt.

Hårda förhandlingar om EU-medlemskapet

Men förtroendeuppdragen har också varit krävande. Speciellt jobbig var tiden strax innan 1995 då Finland blev medlem i EU.

Söderholm var vid den tiden ordförande i ÅSP, Åbolands svenska producentförbund, och viceordförande i SLC.

– Det var tufft. Mycket tid gick åt till att delta i möten och paneldiskussioner. Ministrar uppvaktades och det lobbades en hel del både här hemma och i Bryssel. Räknar man allt tid som gick åt till det här motsvarar det tre månaders arbete, säger Söderholm.

Han minns förhandlingarna om EU-medlemskapet väl.

– Förhandlingarna var hårda och det fanns hela tiden en stor osäkerhet över hur resultatet blir, vi visste vad vi har men inte vad vi får, säger Söderholm.

Man visste också att ja-sidan vinner.

– Mot den bakgrunden var det bra att MTK:s förra ordförande utrikesminister Heikki Haavisto utsetts till förhandlare med EU. Jordbrukarna var ju emot ett EU-medlemskap och vi gjorde vårt bästa för att påverka beslutsfattarna för att uppnå så bra villkor som möjligt, säger Söderholm.

Har haft många järn i elden

Under sina aktiva år som jordbrukare och skogsägare hade Söderholm många järn i elden utöver förtroendeuppdragen.

Jordbruket var mångsidigt. Utöver spannmål odlade han sockerbetor, lök och solrosor. Till gården hör också en växthusodling där man tidigare odlat gurkor och tomater.

– Vårt första växthus hämtade vi från Österbotten, från Iskmo i Korsholm, säger Söderholm.

I dag odlas blommor i båda i växthusen hemma på gården samt i ett växthus i anslutning till en trädgårdsbutik som hans fru Ulla drivit i Kimito centrum. Tidigare hade man också trädgårdsbutiker i Pargas och Nådendal.

Söderholm har också haft ett jordbruk i Estland. 2002 köpte han 200 hektar åker och 40 hektar skog i byn Klottorp i Nuckö 20 kilometer norr om Haapsalu.

– Det var ett äventyr. Åkrarna jag köpte hade varit orörda i tio år och var helt igenvuxna.

Men bit för bit röjde han åkrarna och preparerade dem för spannmålsodling. Traktorn, lantbruksmaskinerna och skördetröskan skeppades över Finska viken med fraktbåt från Hangö till Paldiski.

Söderholm drev jordbruket tillsammans med hustrun Ulla genom företaget Ou Teine Farm som de båda startat. Samtidigt skötte Ulla också trädgårdsbutiken i Kimito. Och sönerna hjälpte till med jordbruket hemma.

Det var mödosamt att sköta två jordbruk och samtidigt hinna med alla förtroende uppdrag. Men Söderholm hade stor hjälp av sin fru.

– Utan hennes hjälp hade det inte gått, säger han.

Är fortfarande aktiv

Nu är jordbruket i Estland sålt. Men helt har han inte lagt av.

Söderholm hjälper sin son med jordbruket på hemgården och importerar ekogödsel via ett eget företag. På fritiden spelar han golf och skruvar på bilar. 

Och han har fortfarande förtroendeuppdrag i flera organisationer och sammanslutningar.

Hit hör bland annat Svenska småbruk och hem Ab, ett bolag som idkar handel med fastigheter, Stiftelsen finlandssvenska jordfonden, Utbildning Axxell och Åbolands skärgårdsstiftelse där han så sent som i fjol valdes till styrelseordförande.

Plock ur Mikael Söderholms förtroendeuppdrag

Kommunfullmäktige i Kimito, ledamot 1984-1987, 1988-1991.
Lantbruksnämndens ordförande 1984-1987.
SLC, medlem i miljöutskottet 1987-1988.
ÅSP, medlem i skogsutskottet 1987-1991.
ÅSP, ordförande för unga jordbrukare 1988-1989.
ÅSP, styrelsens viceordförande 1991, styrelseordförande 1992-1997.
SLC, styrelsens viceordförande 1993-1998.
FHS, styrelseordförande 2002-2016.
SLF, styrelsemedlem 2002, viceordförande 2003-2011, ordförande 2012-2020.
SLC, medlem i ekoutskottet 2011-2013.
Andelsbanken Raseborg, medlem i direktionen, senare styrelsen 1994-2001, viceordförande 2002-2019.
Småbruk och egnahem Ab, styrelsemedlem 2003-.
Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden, medlem i förvaltningsrådet 2003-2019, styrelsemedlem 2020-.
Pro Maatalous, styrelsemedlem 2012-2020.
Utbildning Axxell Ab, styrelsemedlem sedan 2008, viceordförande sedan 2019.
Åbolands skärgårdsstiftelse, styrelsemedlem 2008-2019, styrelseordförande 2020-.
Slc 75 Stampel