W Ombudsman2
David Pettersson blir från och med augusti vikarierande trädgårdsombudsman för ÖSP. Den 1 juni blir i sin tur nuvarande trädgårdsombudsman Johanna Smith vikarierande verksamhetsledare när Susanne West går på moderskapsledighet.
SLC

Han blir ÖSP:s vikarierande trädgårdsombudsman

Den 1 augusti tillträder David Pettersson från Esse tjänsten som trädgårdsombudsman för ÖSP. Det är fråga om ett vikariat på åtminstone ett år. Jag ser fram emot att bekanta mig växthusodlarna och sätta mig in i alla frågor, säger han.

Inom kort sker en rad olika personalförändringar inom ÖSP. Från och med den 1 juni blir nuvarande trädgårdsombudsman Johanna Smith verksamhetsledare när Susanne West går på moderskapsledighet. In i Smiths ställe kommer David Pettersson som officiellt blir vikarierande trädgårdsombudsman för ett år från och med den 1 augusti. 

– Jag kommer anta mig uppdraget med en ödmjuk attityd. Under sommaren ska jag öka min kännedom om arbetet för det är en tid sedan jag varit involverad i växthusodlingen. Så mycket kommer att handla om att lyssna in och forma mig en uppfattning om vilka förväntningar som finns och vilka som är de primära utmaningarna inom branschen, säger David Pettersson.

Växte upp i växthus

Petterssons föräldrar driver företaget Petterssons trädgård i Esse som har haft allt från grönsaker till blommor som dominerar odlingen i dag. Som ung var han delaktig i arbetet i växthusodlingen och har hjälpt till där i olika omgångar.   

– Så jag har växthusbranschen i ryggmärgen. När man växer upp i ett familjeföretag så lär man sig vad arbetet handlar om och vet att det kommer både med- och motgångar.

Men när han blev äldre valde David en annan väg. En minst sagt brokig väg. Planen var först att studera musik i Jakobstad men valet föll till slut på teologistudier i Åbo. Han har också läst kurser vid Handelshögskolan i Åbo och bekantat sig med bland annat marknadsföring och redovisning. 

– Jag kommer från en väckelsebygd och är intresserad av teologi. Men trots min utbildning har jag mestadels arbetar som mjölkbilschaufför och det arbetet avslutas nu i juni. Eftersom jag visste det började jag söka andra alternativ och då såg jag ÖSP:s annons om att man söker en vikarie och jag beslöt mig för att söka, berättar han.

Petterson har också som vuxen utbildat sig till landsbygdsföretagare. Familjen, bestående av hans fru Karin och fem minderåriga barn, odlar ekologiskt spannmål på cirka 50 hektar i hembyn. 

– Jag brukar beskriva mig som en person med lite kännedom om mycket. Jag är också aktiv inom kommunalpolitiken så jag har viss översikt av helheten. Jag tror min mångsidighet kan vara en fördel i mitt nya arbete.

– Dels ska jag ha kontakt med odlarna och driva deras intressen och så blir det också att ha kontakt med beslutsfattarna på riksnivå och SLC. Då är det bra att vara mångsidig, säger han.

Många utmaningar

Utmaningarna inom växthusbranschen är många, vilket gäller för alla inriktningar av primärnäringarna. Pettersson är oroad över att klyftan mellan stad och landsbygd verkar bli djupare för varje år. 

– I Finland måste landsbygden vara livskraftig men för att det ska ske krävs förståelse för villkoren vi lever under. Och den förståelsen har minskat. Det finns en stor okunskap också bland vana politiker på riksnivå om hur livsmedelsproduktionen fungerar, menar han.

Därför är det viktigt att jordbrukarnas organisationer som ÖSP och SLC bedriver intressebevakning. – Det kan ibland vara svårt att mäta resultaten av intressebevakningen. Men som jag ser det är det mycket viktigt att producenterna är medlemmar i organisationer som bedriver intressebevakning. Det gäller i synnerhet i och med att okunskapen om landsbygdsnäringarna breder ut sig. 

Några exempel på okunskap anser han är den höjda skatten på torven som redan påverkar trädgårdsbranschen. Ett annat exempel är initiativ av politiker i städer för att minska mjölk- och köttproduktionen. 

– Det är tilltag som visar hur dåligt insatta många folkvalda verkligen är. Och besluten ställer till med stor oreda som ingen tar ansvar för, säger Petterson.

Har enorm potential

Men han poängterar att det inhemska jordbruket har en enorm potential – inte minst på trädgårdssidan. 

– Tiden talar för växthusnäringen som producerar rena inhemska grönsaker. Det är viktigt med grönsaker på tallriken och det gynnar den här branschen. Utmaningen är att få folk att gynna inhemskt framom importerade grönsaker. Det är viktigt att fortsätta arbeta för att konsumenterna väljer inhemskt, säger Pettersson.

Pettersson kommer att arbeta utgående från kansliet i Vasa men kommer både att röra sig på fältet i Sydösterbotten och har möjlighet att jobba på distans i viss mån. 

– Jag vill också spendera mycket tid på fältet och söka kontakt med medlemmarna och lära mig känna människorna och höra deras förväntningar. Jag tror inte jag kan uträtta några underverk men målet är att hålla verksamheten flytande tills den ordinarie trädgårdsombudsmannen kommer tillbaka, säger han.

Ordinarie verksamhetsledare för ÖSP är Madelene Lindqvist som är på moderskapsledighet. Sedan ett par år tillbaka har den ordinarie trädgårdsombudsmannen Susanne West vikarierat henne medan Johanna Smith fungerat som vikarie för West. 

– I fem år har jag bevakat växthussektorn som vikarierande trädgårdsombudsman. Som verksamhetsledare blir arbetsfältet bredare och det känns bra. Jag har skaffat mig erfarenheter och ser fram emot att anta den här utmaningen. Frågorna som ska bevakas är många, säger Smith.