Jordbruk Marknad

Halv miljon minus för ÅCA

Ålands centralandelslag ÅCA som driver både Ålandsmejeriet och bageriet Ålandsbagarn har haft ett mycket utmanande år och redovisar en förlust på nästan en halv miljon euro i sitt bokslut för 2019.

– Det var inte oväntat trots att vi redan under fjolåret påbörjade åtgärder för att stärka ekonomin. Nu i vår har vi förutom att anpassa personalstyrkan även minskat produktsortimentet både för mejeriets och bageriets del och är redo för nya åtgärder beroende på hur coronasituationen utvecklar sig, kommentarer Joakim Blom som för tio månader sedan tillträdde som ny verkställande direktör för ÅCA.

Som en följd av de tuffa tiderna har mejeriets leverantörer fått sänkta avräkningspriser, men däremot har ÅCA kvar sitt hållbarhetstillägg till de mjölkproducenter som uppfyller särskilda kriterier som företaget slagit fast.

Blom berättar att företaget också har omförhandlat samtliga sina affärsupplägg och fått bättre villkor.

Coronapandemin har nu slagit hårt mot ÅCA eftersom ca 25 procent av försäljningen tidigare gick till storkök, som nu under våren i många fall tvingades stänga.

– Vi har inte förlorat hela den omsättningen, eftersom försäljningen i butiker i stället har ökat något. Nu hoppas vi att omsättningen i sommar stiger närmare 20 procent som är vanligt till följd av turismen så för vår del är det bra att samhället öppnar igen. Därför vågar vi vara försiktigt optimistiska.